Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 302: Flitscontroles

In juli 2022 zal de SIOD (=Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) flitscontroles houden in de horecasector (PC 302).

De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. De controles hebben vooral een informatief en preventief karakter. Echter, bij zware inbreuken zal geverbaliseerd worden indien nodig.

Welke controles?

De inspectiediensten zullen controleren op 2 vlakken.

Ten eerste zal men controleren op sociale fraude, zoals inbreuken op zwartwerk en illegale tewerkstelling. Men zal ook nagaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

Ten tweede zal men nagaan of de sociale documenten in orde zijn in uw onderneming:

  • Het arbeidsreglement, inclusief alle verplichte bijlagen en alle werkroosters;

  • De Dimona-aangifte;

  • De arbeidsovereenkomsten en eventuele bijlagen;

  • De arbeidsongevallenverzekering;

  • Afwijkingsdocumenten of registratiesysteem deeltijdse werknemers;

  • ...

Siod heeft een checklist gepubliceerd om meer duidelijkheid en transparantie te garanderen aan werkgevers en werknemers. Het moet de werkgever en werknemer tevens in de gelegenheid stellen om een vorm van zelfcontrole uit te voeren.
Op basis van deze checklist kan u zich dus voorbereiden op een eventuele controle.

Indien u vragen heeft of aan iets twijfelt, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder. Deze zal u bijstaan en helpen waar nodig.

Terug naar overzicht