Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 302: Flexibel werken in de horeca

Langs deze weg willen we bepaalde regels m.b.t. de arbeidsduur in PC 302 even opfrissen.

De horeca behoort tot één van de sectoren waar het moeilijk is om de normale arbeidsduurgrenzen toe te passen. Daardoor is het mogelijk om beroep te doen op een specifieke wettelijke uitzondering om flexibeler te kunnen werken. Deze regeling laat toe de normale arbeidsduurgrenzen te overschrijden tot en met 11u/dag en 50u/week en zo een overurentoeslag te vermijden, onder deze voorwaarden:

  • Het gemiddelde van 38u/week moet gerespecteerd worden gedurende de referteperiode (één kalenderjaar of een lopend jaar voorzien in het arbeidsreglement). De overschrijding van de gemiddelde arbeidsduur moet dus worden gerecupereerd door op een ander moment minder te werken;
  • Alle mogelijke uurroosters moeten op voorhand vastliggen én in het arbeidsreglement voorzien zijn;
  • De “interne grens” wordt gerespecteerd (zie hieronder).


De moeilijkheid zit hem in het feit dat de flexibele uurroosters met uw werknemer(s) overeengekomen moeten worden en dat u dus ook op voorhand moet weten wanneer uw werknemer tot en met 50u zal werken… hoeveel op voorhand is niet bepaald. In de praktijk hanteert men hier gewoonlijk minstens 48u op voorhand. In periodes van drukte kan u dus perfect een voltijdse werknemer 50u per week inplannen en in minder drukke periodes slechts 26u.

Hoewel dat niet in de wet staat, zijn sommige inspectiediensten daarnaast van oordeel dat het arbeidsreglement en de individuele arbeidsovereenkomst ook specifiek naar dit systeem moeten verwijzen. U kan hier dus maar beter zo duidelijk mogelijk over zijn.

Flexibel inzetbare werknemers

Als de voorwaarden hierboven worden nageleefd, mogen ook flexibel inzetbare werknemers (o.a. gelegenheidsmedewerkers, flexi’s, studenten,…) werken onder deze wettelijke uitzondering en dus tot en met 11u per dag werken zonder een overloontoeslag te betalen.

Conclusie

Er is dus geen overloontoeslag te betalen voor uren gepresteerd boven de 9u per dag indien het rooster van bv. 11u uithangt op het moment van controle. Het is dus zeer belangrijk dat alle roosters in het arbeidsreglement staan en het toepasselijk rooster op voorhand bekend gemaakt is.

Om discussies te vermijden, maken zowel de individuele arbeidsovereenkomst als het arbeidsreglement best melding van het beroep op deze flexibele uurroosters.

Verder moeten alle uitgehangen uurroosters goed bijgehouden worden zodat controle en telling op elk moment mogelijk zijn.

Er is wel overloon verschuldigd als er gewerkt wordt buiten het overeengekomen (flexibele) uurrooster; bijvoorbeeld wanneer er op het werkschema 9u staat en er toch 11u gewerkt wordt. Mogelijk kan u dan eventueel terugvallen op de bruto-netto overuren (niet in te halen overuren/vrijwillige overuren). Hiervoor verwijzen we u graag door naar een eerder nieuwsbericht.

Voor overuren wel opletten: op geen enkel ogenblik mag het potje overuren groter zijn dan de interne grens 143 uren.

Bij werkgevers die gebruik maken van de GKS, telt geen enkel bruto-netto overuur mee voor de interne grens.

Werkgevers die geen gebruik maken van de GKS tellen de eerste 25 vrijwillige overuren niet mee voor de interne grens.

Van zodra de 143 overuren bereikt zijn, moet er eerst gerecupereerd worden alvorens er opnieuw overuren kunnen worden gepresteerd.

Terug naar overzicht