Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 226: Koopkrachtpremie 2023

In het Protocolakkoord voor 2023-2024 dat werd bereikt op 28/09/2023, werden de modaliteiten voor toekenning van de koopkrachtpremie aan de bedienden in PC 226 (Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) vastgelegd.

In dit akkoord werd bepaald dat de bedienden recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft. Onder winst verstaat men een positief resultaat onder de code 9905 van de jaarrekening. Hierbij neemt men het boekjaar waarvan de meeste maanden zich in 2022 bevinden.  

Premie bij hoge winst

Een onderneming heeft hoge winst behaald als de procentuele groei van de winst (code 9905) van 2022 ten opzichte van de gemiddelde winst van de jaren 2019, 2020 en 2021 niet hoger is dan 150%. 

De toekenning van de premie is als volgt: 

 • 50 euro als de procentuele groei winst kleiner of gelijk is aan 10%;
 • 150 euro als de procentuele groei winst > 10% en < of = aan 50%;
 • 300 euro als de procentuele groei winst > 50% en < of = aan 100%;
 • 450 euro als de procentuele groei winst > 100% en < of = aan 150%.  


Premie bij uitzonderlijk hoge winst

Een onderneming heeft uitzonderlijk hoge winst behaald als de procentuele groei van de winst (code 9905) van 2022 ten opzichte van de gemiddelde winst van 2019, 2020 en 2021 hoger is dan 150%. 

De toekenning van de premie is als volgt: 

 • 600 euro als de procentuele groei winst > 150% en < of = aan 200%;
 • 750 euro als de procentuele groei winst > 200%.


Betalingsmodaliteiten

De premie zal uiterlijk 31 december 2023 worden betaald aan alle bedienden die in dienst waren op 31 oktober 2023.

 • Volledig bedrag: De voltijdse bediende, tewerkgesteld in de 5-dagen week, die in 2022 minstens 200 dagen effectief tewerkgesteld was, ontvangt het volledige bedrag. Moederschapsrust en arbeidsongeval worden gelijkgesteld met effectieve prestaties. 
 • Pro rata bedrag:  Voor bedienden die in 2022 minder dan 200 dagen gewerkt hebben, wordt de premie geproratiseerd in verhouding tot het aantal effectief tewerkgestelde dagen in 2022. Voor deeltijdse bedienden wordt de premie toegekend in verhouding tot de arbeidsduur in 2022. 


Uitzondering

Als de beschikbare winst onvoldoende is om het totaal van de uit te betalen koopkrachtpremies te bekostigen, dan worden de premies in verhouding tot de beschikbare winst verminderd. Een premie van 50 euro zal in dat geval niet worden toegekend. 

  Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend op niveau van de onderneming, wordt deze in mindering gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

  Terug naar overzicht