Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 218 omgevormd naar PC 200

Vanaf 01 april 2015 verdwijnt het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden, PC 218. De representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties sloten hieromtrent recent een akkoord.

Werkgevers en werknemers die nu nog ressorteren onder PC 218, zullen vanaf 01 april 2015 vallen onder PC 200. De wijziging van paritair comité heeft geen invloed op de rechten en plichten van de werknemers die vandaag onder PC 218 vallen. Op 1 april 2015 zal immers in PC 200 een cao worden gesloten die alle bestaande cao’s van PC 218 integraal overneemt.

Op 1 april 2015 wordt in het PC 200 een cao gesloten waarbij het Sociaal Fonds van het PC 200 wordt opgericht. Dit Sociaal Fonds neemt het actief en het passief van het Sociaal Fonds van het PC 218 over.

Terug naar overzicht