Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 209: Loopbaanverlof

Vanaf 2016 hebben bedienden die de leeftijd van 50 jaar bereiken recht op 1 bijkomende verlofdag per jaar op voorwaarde dat ze over een anciënniteit van 6 maanden beschikken in de onderneming. Deeltijdse werknemers hebben recht op een afwezigheid pro rata hun tewerkstelling.

De loopbaanverlofdag dient opgenomen te worden binnen het kalenderjaar, tenzij op ondernemingsvlak een collectief akkoord werd gesloten dat voorziet in de overdraagbaarheid.

Terug naar overzicht