Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

Pc 202.01: Koopkrachtpremie 2023

In het Paritair Comité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat bedienden recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) in december 2023 op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft.

Wat is hoge of uitzonderlijk hoge winst?

Er is sprake van hoge winst indien het bedrijfsresultaat (9901) in 2022 meer dan 5% gestegen is t.o.v. het gemiddelde bedrijfsresultaat over de boekjaren 2019, 2020, 2021:

  • Non-food en food speciaalzaken: 75 EUR
  • Supermarkten: 150 EUR


Er is sprake van uitzonderlijk hoge winst indien het bedrijfsresultaat (9901) in 2022 meer dan 25% gestegen is t.o.v. het gemiddelde bedrijfsresultaat over de boekjaren 2019, 2020, 2021:

  • Non-food en food speciaalzaken: 150 EUR
  • Supermarkten: 250 EUR


Nieuwe ondernemingen zullen het gemiddelde bereken over de boekjaren waarin ze bestonden.

Met 2022, wordt verwezen naar het boekjaar waarvan de meeste maanden zich in 2022 bevinden. Wanneer het boekjaar afsluit op 30 juni, wordt verwezen naar het boekjaar dat afsluit in 2022.

Modaliteiten

De uitbetaling gebeurt samen met de eindejaarspremie aan alle bedienden die in dienst waren op 31 oktober 2023 en op het moment van uitbetaling van de premie een arbeidsovereenkomst hebben.

Het bedrag zal pro rata toegekend worden in functie van:

  • de gewerkte en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode van 1 november 2022 tot 31 oktober 2023, volgens de gelijkstellingen voor de jaarlijkse vakantie;
  • de effectieve gepresteerde en gelijkgestelde uren van de deeltijdse werknemers tijdens de referteperiode.


Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend op niveau van de onderneming, wordt deze in mindering gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

Terug naar overzicht