Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 200: Koopkrachtpremie 2023

In het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) werd op 28/06/2023 een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat bedienden recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) in december 2023 op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft.

Wat is hoge of uitzonderlijk hoge winst?

Hoge winst

Uitzonderlijk hoge winst

Winst

Code 9901 op de jaarrekening

Definitie

Intertemporeel criterium:

Verhouding winst (code 9901) op balanstotaal in 2022 is minstens 1,25 keer het gemiddelde van diezelfde verhouding over de jaren 2019 tot 2021

&

Rendementscheck:

De winst (code 9901) is minstens 5% van het balanstotaal

Intertemporeel criterium:

Verhouding winst (code 9901) op balanstotaal in 2022 is minstens 2,00 keer het gemiddelde van diezelfde verhouding over de jaren 2019 tot 2021

&

Rendementscheck:

De winst (code 9901) is minstens 5% van het balanstotaal

Bedrag 

Tussen 1,25 & 1,50 keer: 125 euro

Min. 1,5 keer: 250 euro


375 euro


Modaliteiten

De premie zal uiterlijk in de maand december 2023 worden betaald aan alle bedienden die op 31/10/2023 minstens één maand in dienst zijn. Het bedrag zal pro rata toegekend worden in functie van:

  • de gewerkte en gelijkgestelde prestaties tijdens de referteperiode (van 1/11/2022 tot 31/10/2023), overeenkomstig de sectorale cao inzake eindejaarspremie;
  • de tewerkstellingsbreuk op 31/10/2023, in geval van deeltijdse tewerkstelling.

Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend op niveau van de onderneming, wordt deze in mindering gebracht van het wettelijke recht op.

De werknemers zullen tegen uiterlijk 15/11/2023 schriftelijk moeten geïnformeerd worden over de toekenning van de premie.

Terug naar overzicht