Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 149.01: Koopkrachtpremie 2023

In het Protocolakkoord voor 2023-2024 dat werd bereikt op 16/10/2023, werden de modaliteiten voor toekenning van de koopkrachtpremie aan de arbeiders in PC 149.01 vastgelegd.

In dit akkoord werd bepaald dat arbeiders recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft.

Premie bij hoge winst

  • Premie van €250 als de bedrijfswinst van 2022 minstens 15% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst van de periode 2019-2021.
  • Premie van €500 als de bedrijfswinst van 2022 minstens 25% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst van de periode 2019-2021.


Premie bij uitzonderlijk hoge winst

  • Premie van €750 als de bedrijfswinst van 2022 minstens 50% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst van de periode 2019-2021.


Toekenningsmodaliteiten

Indien de totale besteding van de koopkrachtpremies van alle werknemers hoger is dan 15% van de bedrijfswinst in 2022, zal een proratisering van het bedrag moeten doorgevoerd worden.

Ondernemingen die geen jaarrekening neerleggen voor het jaar 2022 (micro-ondernemingen) bezorgen een boekhoudkundig attest op vraag van de werknemer.

Betalingsmodaliteiten

De premie zal uiterlijk 15 december 2023 worden betaald aan alle arbeiders die minstens 1 dag in dienst waren in oktober 2023. Het bedrag zal pro rata toegekend worden in functie van:

  • de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023, volgens de sectorale CAO van de ecocheques;
  • de tewerkstellingsbreuk.

Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend op niveau van de onderneming, wordt deze in mindering gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

Terug naar overzicht