Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 144 & 145: Flitscontroles 24/09/2019

Op dinsdag 24 september 2019 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de Land- en Tuinbouwsector. 

De flitscontrole betreft een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Door de controles aan te kondigen willen inspectiediensten sociale fraude vermijden en hoopt men dat de werkgevers zich alsnog in regel stellen.

Welke controles?

De inspectiediensten zullen controleren op 2 vlakken.

Ten eerste zal men controleren op sociale fraude, zoals inbreuken op zwartwerk en illegale tewerkstelling. Men zal ook nagaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

Ten tweede zal men nagaan of de sociale documenten in orde zijn in uw onderneming:

  • het arbeidsreglement met de bijhorende verplichte bijlagen;
  • de Dimona-aangiften;
  • de arbeidsovereenkomsten (en eventuele bijlagen);
  • afwijkingsdocumenten of registratiesysteem.

Voorbereiding

De werkgevers kunnen zich voorbereiden op een controle door de checklist te raadplegen. Deze is terug te vinden op de website van de SIOD.

Terug naar overzicht