Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 124: Werken tijdens collectief verlof

Jaarlijks doet de sector een aanbeveling rond de collectieve verlofperiode in de bouwsector. U bent als werkgever niet verplicht om deze aanbeveling te volgen. Als alle activiteiten stopgezet worden tijden het bouwverlof, is er sprake van een collectieve sluiting.

Bouwverlof volgen

De concrete data van de collectieve verlofperiode legt u jaarlijks vast in uw arbeidsreglement.

Als er een collectieve verlofperiode werd voorzien en uiteindelijk wenst u de werknemers toch te laten werken, kan u hier nog steeds van afwijken. U heeft hier wel de uitdrukkelijke toestemming van de werknemers voor nodig. U kan best een schriftelijke verklaring voorzien waaruit blijkt dat de werknemers akkoord gaan om toch te werken tijdens het collectief verlof. Deze documenten kan u best op de werf bewaren zodat deze steeds aanwezig zijn als er controle komt.

Deze afwijking op het collectief verlof zal u ook moeten melden aan Toezicht op de Sociale Wetten. Vermeld hierbij duidelijk de concrete periode en de namen van de betrokken werknemers.

Bouwverlof niet volgen

Indien u kiest om de collectieve verlofperiode niet te volgen, hoeft u verder niets te ondernemen. Uw werknemers kunnen hun verlofperiode vrij opnemen. Uiteraard worden deze periodes steeds in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer vastgelegd.

Terug naar overzicht