Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 124: Koopkrachtpremie 2023

In het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat arbeiders recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) in december 2023 op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft.

Wat is hoge of uitzonderlijk hoge winst?

Hoge winst

Uitzonderlijk hoge winst

Winst

Code 9901 op de jaarrekening op niveau van de TBE

Definitie

Winst 2022 > 1,15 keer de gemiddelde* winst in de 3 voorafgaande boekjaren

Winst 2022 > 1,25 keer de gemiddelde* winst in de 3 voorafgaande boekjaren

Winst 2022 > 1,50 keer de gemiddelde* winst in de 3 voorafgaande boekjaren

Bedrag 

Tussen 1,15 & 1,25 keer: 250 euro

Min. 1,25 keer : 500 euro

750 euro

*enkel de boekjaren met winst worden meegeteld voor de berekening van het gemiddelde.

De som van de uit te keren premies mag max. 15% van de winst in 2022 bedragen. Indien de som van de premies dit % zou overstijgen, worden de individuele premies pro rata verminderd.

Modaliteiten

De premie zal in de maand december 2023 toegekend worden aan de arbeiders die op dat ogenblik in dienst zijn. Het bedrag zal pro rata toegekend worden in functie van:

  • de effectief gewerkte dagen in het kalenderjaar 2022 (aantal effectief gewerkte dagen/219), voor voltijdse arbeiders;
  • de effectief gewerkte uren in het kalenderjaar 2022 (aantal effectief gewerkte uren/1752), voor deeltijdse arbeiders.


Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend op niveau van de onderneming, wordt deze in mindering gebracht op de sectorale koopkrachtpremie. 

Terug naar overzicht