Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 124: Invulling loonnorm

In het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124) werd een nieuw sectorakkoord overeengekomen voor 2015-2016.

De invulling van de loonnorm zal volgens de volgende modaliteiten gebeuren:

Verhoging minimumuurlonen

De minimumlonen en de effectieve lonen van de arbeiders worden vanaf 1 januari 2016 verhoogd:

Cat. I +0.067
Cat. IA        +0.070   
Cat. II +0.071
Cat. IIA +0.075
Cat. III +0.076
Cat. IV +0.081

 

Invoering ecocheques

Vanaf 2016 zal elke voltijdse arbeider recht hebben op ecocheques ter waarde van 100 euro.

De ecocheques zullen toegekend worden in de maand mei. De referteperiode loopt van 1 april van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 maart van het lopende kalenderjaar.

Bij een onvolledige referteperiode zal het bedrag van de ecocheques pro rata worden toegekend op basis van de volgende regels:

  • 1/12e van 100 euro per volledige maand in dienst

  • Per onvolledige maand in dienst: (aantal kalenderdagen in dienst/aantal kalenderdagen van de desbetreffende maand) x (100 euro/12)

Deeltijdse werknemers hebben recht op ecocheques in verhouding tot hun prestaties.

Dit sectoraal voordeel kan op ondernemingsvlak worden omgezet in een ander voordeel. Bij gebrek aan omzetting voor 31/01/2016 zal automatisch de regeling van de ecocheques van toepassing zijn.

Terug naar overzicht