Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 124: Flitscontroles 21/3/2019

Op donderdag 21 maart 2019 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de elektrotechnische en bouwsector. Dit houdt een aangekondigde controle in op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering.

Bedrijfscontrole

Een sociaal inspecteur kan aan de werkgever onder meer volgende documenten opvragen:

 • bewijs van inschrijving KBO;

 • bewijs van inschrijving RSZ;

 • dimona-aangiftes;

 • arbeidsreglement;

 • prestatie- en loongegevens;

 • individuele rekeningen, loonfiches, betaalbewijzen, … ;

 • arbeidsovereenkomsten met eventuele addenda;

 • bewijs van aansluiting en betaling bij P.D.O.K.;

 • bewijs van aangifte van werf en Checkin@work;

 • bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers of zelfstandigen:    

  • arbeidskaart en/of verblijfsvergunning

  • Limosameldingen

  • A1-document

  • prestatiebladen.

Controle op de werf

Aan de personen die op de werf zijn, kunnen onder andere deze documenten opgevraagd worden:

 • identificatie werkgever;

 • statuut van de persoon (werknemer, zelfstandige, student, uitzendkracht);

 • statuut als sociaal verzekerde (arbeidsongeschikt, pensioen, werkloos, …);

 • loongegevens en gegevens arbeidsduur;

 • verplaatsingskosten;

 • arbeidskaart;

 • controlekaarten (C3A, C3.2A, C3D, C3C, …);

 • limosa.

Voorbereiding

De werkgevers kunnen zich voorbereiden op een controle door de checklist te raadplegen. Deze is terug te vinden op de website van de SIOD.

Terug naar overzicht