Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 124: Bouwvakantie 2024

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd.

Compensatierustdagen

De sector legt 12 vaste en verplichte inhaalrustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2024. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken.

Vervangende feestdagen

Volgens een beslissing van het paritair comité werd vastgelegd dat de feestdag van zondag 21 juli 2024, moet vervangen worden door vrijdag 16 augustus 2024.  

Bouwverlof

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben aanbevolen data bekend gemaakt voor de bouwvakantie 2024. Het gaat om aanbevelingen die de bedrijven kunnen overnemen en die voor de bedrijven pas juridische waarde krijgen door overname in het arbeidsreglement.  Voor de provincie Antwerpen wordt een collectieve sluiting van 15 juli 2024 tot en met 2 augustus 2024 aanbevolen. De werkgever moet de data van jaarlijkse vakantie bij het arbeidsreglement voegen. Elke werknemer moet hiervan een kopie ontvangen.

Indien de vakantieperiode afwijkt van de aanbevolen periode van uw regio, moet u een afschrift van de melding in het arbeidsreglement overmaken aan het Toezicht op de Sociale Wetten.

Klik hier voor een overzicht van de bouwvakanties en rustdagen voor 2024.

Terug naar overzicht