Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 124: Bouwvakantie 2018

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd.

Compensatierustdagen

De sector legt 12 vaste en verplichte rustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2018. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken.

Vervangende feestdagen

In 2018 vallen 21 juli en 11 november in een weekend. De feestdag van 11 november 2018 zal vervangen worden door vrijdag 2 november 2018. De feestdag van 21 juli 2018 daarentegen zal niet vervangen worden door een vaste dag. Bij gebrek aan een andere beslissing op ondernemingsniveau, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende werkdag, nl. maandag 23 juli 2018.

Bouwverlof

Het bouwverlof is een aanbevolen periode voor de jaarlijkse vakantie. Het is niet verplicht deze data toe te passen.

Klik hier voor een overzicht van de bouwvakanties en rustdagen voor 2018.

Terug naar overzicht