Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 124: Bouwvakantie 2017

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd.

Compensatierustdagen

De sector legt 12 vaste en verplichte rustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2017. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken.

Vervangende feestdag

In 2017 vallen 2 feestdagen in het weekend. Ingevolge een beslissing van het paritair comité voor het Bouwbedrijf moet de feestdag van zondag 1 januari 2017 verplicht vervangen worden door maandag 2 januari 2017.

De feestdag van zaterdag 11 november 2017 moet vervangen worden door een werkdag. Indien hierover geen akkoord bereikt wordt met de werknemers of de vakbondsafvaardiging, dan wordt de feestdag van zaterdag 11 november 2017 vervangen door maandag 13 november 2017.

Bouwverlof

In overleg met de sociale partners beveelt de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen voor de provincie Antwerpen een collectieve sluiting aan van maandag 10 juli 2017 tot en met vrijdag 28 juli 2017.

Het bouwverlof is een aanbevolen periode voor de jaarlijkse vakantie. Het is niet verplicht deze data toe te passen.

Klik hier voor een overzicht van de bouwvakanties en rustdagen voor 2017.

Terug naar overzicht