Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 124: Aanwezigheidsregistratie

UPDATE dd 25/02/2016

De verplichting tot de elektronische aanwezigheidsregistratie voor tijdelijke of mobiele bouwwerven is vanaf 1 maart 2016 van toepassing op werken in onroerende staat van minimaal 500 000 euro, excl. BTW.


Vanaf 1 april 2014 moeten alle personen die op een tijdelijke en mobiele werf werken, zich dagelijks registreren. Op deze manier wenst men de strijd aan te gaan tegen enerzijds het gebruik van schijnzelfstandigen en anderzijds de tewerkstelling van illegale werknemers.

Welke werven?

De aanwezigheidsregistratie is verplicht voor tijdelijke en mobiele werven waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag, excl. BTW, gelijk is aan of hoger is dan 800 000 euro. Het betreft hier contracten gesloten door aannemers met één en dezelfde opdrachtgever.

Wie?

Deze regeling geldt voor werknemers die zich aanbieden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.

Deze verplichting geldt voor werkgevers of zelfstandigen die als (onder)aannemer activiteiten verrichten bij de uitvoering van het bouwwerk, de werknemers die opdrachten uitvoeren, de bouwdirectie die belast is met het ontwerp en de controle op de uitvoering en de veiligheidscoördinator.

Hoe?

Deze registratie kan gebeuren:

  • Via een elektronisch aanwezigheidssysteem 
  • Ofwel door een andere automatische registratiewijze met dezelfde waarborgen als elektronisch aanwezigheidssysteem

Wanneer?

Elke persoon die zich op een arbeidsplaats aanbiedt, is verplicht onmiddellijk en dagelijks zijn aanwezigheid op de arbeidsplaats te registreren voor hij begint te werken.

Sanctie bij niet-naleving?

Elk persoon die zich aanbiedt op een tijdelijke of mobiele bouwplaats en zijn aanwezigheid niet onmiddellijk en dagelijks registreert, kan beboet worden met een administratieve geldboete van 60 tot 600 euro. De aannemer of werkgever die de bepalingen niet naleeft, kan beboet worden met een administratieve geldboete van 300 tot 3.000 euro of met een strafrechtelijke sanctie van 600 tot 6.000 euro.

Terug naar overzicht