Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 118/220: Koopkrachtpremie 2023

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118/220) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat bij gebrek van een ondernemings-cao voor 15/12/2023 de werknemers recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques)  op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft.

Ondernemingen die een jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank:

Er is sprake van hoge winst indien aan onderstaande 2 voorwaarden voldaan is:

  • de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van het boekjaar 2022 is positief;
  • de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening in 2022 is  groter dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst over de jaren 2018-2019-2020-2021-2022.

Er is sprake van uitzonderlijke hoge winst indien de operationele bedrijfswinst in 2022 op code 9901 minstens 5 maal zo groot is als de gemiddelde winst op code 9901 van de jaren 2018-2019-2020-2021-2022.

Indien het totaal van de uit te betalen premies 15% van de winst in 2022 overschrijdt, hebben ondernemingen die aan bovenstaande 2 voorwaarden voldoen, de mogelijkheid om een opt-out dossier in te dienen bij PC 118 voor 6/12/2023.

Ondernemingen die geen jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank:

Er is sprake van hoge winst tenzij, de onderneming een dossier opt-out indient bij het PC 118 voor 6/12/2023 met een bewijs van de boekhouder van:

  • ofwel geen winst in 2022;
  • ofwel geen positieve evolutie van de winst van 2022 t.o.v. de gemiddelde winst van de jaren 2018-2019-2020-2021-2022;
  • ofwel dat de uitbetaling van de premie meer zou bedragen dan 15% van de winst van 2022.

Er is sprake van uitzonderlijk hoge winst tenzij, de onderneming een dossier opt-out indient bij het PC 118 voor 6/12/2023 met een bewijs van de boekhouder dat de winst van 2022 op code 9901 vijf keer zo groot is als de gemiddelde winst op code 9901 van de jaren 2018-2022.


Modaliteiten

De premie van €250 (hoge winst)/€251 (uitzonderlijk hoge winst) zal toegekend worden aan werknemers die in dienst waren op 28 september 2023. Er wordt een pro rata bedrag toegekend voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers.

Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend op niveau van de onderneming, wordt deze in mindering gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

Terug naar overzicht