Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 116/207: Koopkrachtpremie 2023

In het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid (PC 116/207) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat arbeiders en bedienden recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) uiterlijk op 30 september 2023 op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft.

De toekenning is beperkt tot de niet-geconventioneerde ondernemingen.

Wat is hoge of uitzonderlijk hoge winst?

Hoge winst

Uitzonderlijk hoge winst

Definitie

Wanneer de som van de codes 9901 + 630 + 631/4 + 635/8 van de jaarrekening van het boekjaar 2022 positief is

Code 9901 / balanstotaal (ROA) = het dubbele van het gemiddelde van de ROA van de laatste 6 jaar van de onderneming

Bedrag

350 euro

351 euro


Ondernemingen die tijdens de periode 1/1/2023 t.e.m. 30/9/2023 het statuut hebben (gehad) van “onderneming in moeilijkheden” volgens de definitie in het kader van SWT of van “een onderneming in Wet continuïteit ondernemingen”, worden uitgesloten uit het toepassingsgebied en moeten geen koopkrachtpremie toekennen.

Modaliteiten

De premie zal uiterlijk op 30 september 2023 toegekend worden onder volgende modaliteiten:

  • pro rata arbeidsregime in de referteperiode (1/6/2022 tot 31/5/2023);
  • werknemers in dienst op 1 juni 2023;
  • pro rata op basis van effectieve prestaties en gelijkstellingen volgens de sectorale cao’s eindejaarspremie;

Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend op niveau van de onderneming, wordt deze in mindering gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.  Op ondernemingsniveau kunnen betere afspraken gemaakt worden. 

Terug naar overzicht