Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 112: Koopkrachtpremie 2023

In het Protocolakkoord voor 2023-2024 dat werd bereikt op 11/10/2023, werden de modaliteiten voor toekenning van de koopkrachtpremie aan de arbeiders in PC 112 vastgelegd.

In dit akkoord werd vastgelegd dat bij gebrek van een ondernemings-cao (in ondernemingen zonder syndicale delegatie kan dit via individuele overeenkomst) voor 30/11/2023 de arbeiders recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft.

Premie bij hoge winst

  • Premie van €200 als de bedrijfswinst van 2022 minstens 10% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst* van de periode 2017-2021.
  • Premie van €250 als de bedrijfswinst van 2022 minstens 25% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst* van de periode 2017-2021.

Premie bij uitzonderlijk hoge winst

  • Premie van €400 als de bedrijfswinst van 2022 minstens 50% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst* van de periode 2017-2021.

*Om het gemiddelde bedrijfsresultaat te berekenen, wordt de som van code 9901 in de periode 2017-2021 gedeeld door de aantal beschikbare jaarrekeningen.

Toekenningsmodaliteiten

Indien de totale kost van de koopkrachtpremies van alle werknemers hoger is dan 15% van de winst na belastingen (code 9904) in 2022, zal een proratisering van het bedrag moeten doorgevoerd worden.

Ondernemingen die geen jaarrekening neerleggen voor het jaar 2022 (micro-ondernemingen) bezorgen een boekhoudkundig attest op vraag van de werknemer.

Alle voorwaarden worden afgetoetst op niveau van de juridische entiteit.

In geval van fusie of overname worden de codes 9901 & 9904 van de verschillende entiteiten opgeteld. Bij gebrek aan gegevens voor één van de entiteiten worden enkel de gegevens van de overnemer in rekening gebracht.

Betalingsmodaliteiten

De premie zal uiterlijk 31 december 2023 worden betaald aan alle arbeiders die in dienst waren op 30 november 2023 en minstens 60 effectieve arbeidsdagen gepresteerd hebben in 2023, waarvan max. 30 gelijkgestelde dagen (tijdelijke werkloosheid en gewaarborgd loon). De uitzendkracht moet niet in dienst zijn op 30 november 2023, maar minstens één dag prestaties hebben geleverd in november 2023.

Het bedrag zal pro rata het arbeidsregime toegekend worden.

    Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend op niveau van de onderneming, wordt deze in mindering gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

    Terug naar overzicht