Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 111/209: Koopkrachtpremie 2023

In het Paritair Comité voor de metaal-, machine- & elektrische bouw, met uitzondering van die ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren (PC 111) en voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid (PC 209) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat werknemers recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) in december 2023.

Alle ondernemingen met een ROA (bedrijfsresultaat/totaal van de balans) in 2022 van 3% of meer zullen een koopkrachtpremie van €200 moeten toekennen. Ondernemingen die aan deze minimumdrempel voldoen en die in 2022 een bedrijfsresultaat boeken dat voldoet aan onderstaande criteria, zullen een hogere koopkrachtpremie moeten toekennen:

 • Premie van €350 als de bedrijfswinst van 2022 15% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst van de periode 2018-2021;
 • Premie van €500 als de bedrijfswinst van 2022 25% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst van de periode 2018-2021;
 • Premie van €750 als de bedrijfswinst van 2022 50% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst van de periode 2018-2021.


Indien de totale kost van de koopkrachtpremies van alle werknemers hoger is dan 33% van de bedrijfswinst van het bedrijf in 2022, zal een proratering van het bedrag moeten doorgevoerd worden.

Berekeningsmodaliteiten

 • Onder ROA wordt verstaan, de Return on Assets, zijnde het bedrijfsresultaat (code 9901 van de jaarrekening) gedeeld door het totaal van de balans (code 10/49 of 20/58). De parameters (ROA en code 9901) worden getoetst op het niveau van de jaarrekening (juridische entiteit).
 • In de berekening van het gemiddelde wordt in de teller een bedrijfsverlies in een bepaald jaar gelijkgesteld aan 0 en wordt als jaar meegeteld in de noemer. Voorbeeld: 2 jaren met bedrijfswinst (2018: +100 en 2019: + 100) en 2 jaren met bedrijfsverlies (2020: -100 en 2021: -100) geeft het volgende resultaat (100 + 100+ 0 + 0)/4 = 50.
 • Wanneer het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar, telt de jaarrekening van het boekjaar met het meeste maanden in het kalenderjaar 2022 (en idem dito voor andere boekjaren in de referteperiode 2018-2021).
 • Wanneer het boekjaar eindigt op 1/7, telt de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt in 2022 (en idem dito voor andere boekjaren in de referteperiode 2018-2021).
 • Wanneer een boekjaar meer dan 12 maanden telt, wordt dat in de berekeningswijze gelijkgesteld met een boekjaar van 12 maanden (referteperiode voor de toepassing van de schaal is dan 4 boekjaren voorafgaand aan het boekjaar 2022).
 • Wanneer niet voor elk jaar van de periode 2018-2021 een jaarrekening beschikbaar is, wordt het gemiddelde berekend op basis van de beschikbare jaarrekeningen.
 • Wanneer de bedrijfswinst en/of de ROA geen relevante parameters zijn, dringt een opting-out zich op.


Betalingsmodaliteiten

De premie zal uiterlijk einde 2023 worden betaald aan alle arbeiders en bedienden in dienst op datum van de betaling met minstens één maand anciënniteit. Het bedrag zal pro rata toegekend worden in functie van:

 • de gewerkte en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023, volgens de sectorale CAO van de ecocheques;
 • de tewerkstelling (zowel voor deeltijdse als nieuwe indiensttredingen) in de periode tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023.


Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend op niveau van de onderneming, wordt deze in mindering gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

Terug naar overzicht