Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 100: Koopkrachtpremie 2023

In het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (PC 100) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat arbeiders recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) in december 2023 op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft.

Wat is hoge of uitzonderlijk hoge winst?

Hoge winst

Uitzonderlijk hoge winst

Winst

Code 9901 op de jaarrekening

Definitie

Verhouding winst (code 9901) op balanstotaal in 2022 is minstens 1,25 keer het gemiddelde van diezelfde verhouding over de jaren 2019, 2020 en 2021

&

De winst (code 9901) is minstens 5% van het balanstotaal

Verhouding winst (code 9901) op balanstotaal in 2022 is minstens 2 keer het gemiddelde van diezelfde verhouding over de jaren 2019, 2020 en 2021

&

De winst (code 9901) is minstens 5% van het balanstotaal

Bedrag

125 euro als de verhouding minstens 1,25 is. 

250 euro als de verhouding minstens 1,5 is. 

375 euro 


Modaliteiten

De premie zal uiterlijk in de maand december 2023 worden betaald aan alle arbeiders die op 31/10/2023 minstens één maand in dienst zijn. Het bedrag zal pro rata toegekend worden in functie van:

  • de gewerkte en gelijkgestelde prestaties tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023;
  • de tewerkstellingsbreuk op 31/10/2023, in geval van deeltijdse tewerkstelling.

Een schriftelijke communicatie zal door de werkgever worden gericht aan de syndicale delegatie of de arbeiders zelf omtrent de toekenning van de premie, uiterlijk op 15 november 2023. 

Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend op niveau van de onderneming, wordt deze in mindering gebracht van het wettelijke recht op.

Terug naar overzicht