Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Opnieuw verplicht telewerk en registratie

Tijdens het overlegcomité van 17 november 2021 werd het telethuiswerk opnieuw verplicht door de overheid. Bovendien moeten alle werkgevers maandelijks via een tool op de website van de RSZ registreren hoeveel werknemers op de werkvloer aanwezig zijn, omdat ze niet in de mogelijkheid zijn om te telewerken.

Verplicht telewerk

Het telethuiswerk is vanaf 20 november 2021 opnieuw verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Er moet 4 dagen per week thuis gewerkt worden, waarbij 1 terugkeerdag per week mogelijk is per werknemer. Vanaf 13 december 2021 zal de verplichting om aan telewerk te doen gelden voor 3 dagen per week, met 2 terugkeerdagen per werknemer.

De werkgever moet de werknemer die niet kan telewerken een attest of ander bewijsstuk bezorgen dat de noodzaak van zijn aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Bovendien moet de onderneming de nodige maatregelen nemen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, waarbij een afstand van 1,5m tussen elke persoon behouden blijft en waarbij het mondmasker verplicht gedragen wordt.

Telewerk registratie

Elke werkgever moet registreren hoeveel werknemers er op de werkvloer aanwezig kunnen zijn. Dit dient te gebeuren via de tool Corona telewerkaangifte op de portaalsite van de RSZ. Deze tool is beschikbaar vanaf 24 november 2021.

Enkel KMO’s waar in totaal minder dan 5 personen werkzaam zijn (zaakvoerders inbegrepen), moeten geen aangifte doen.

De registratie is gelijkaardig aan de registratie die in het voorjaar 2021 reeds in voege was.

Eerst geeft de werkgever het aantal personen door dat werkzaam is in de onderneming (incl. leerovereenkomsten, flexi-job werknemers met een lopende raamovereenkomst, langdurig zieken, werknemers in tijdskrediet, uitzendkrachten). Daarna moet het aantal personen met een niet-telewerkbare functie worden ingegeven. Dit zijn enkel de personen die niet kunnen telewerken, ook niet gedeeltelijk of occasioneel.

Indien de onderneming meerdere vestigingen (geregistreerd op de KBO) heeft, zullen de gegevens per vestigingseenheid ingevuld moeten worden.

Wanneer

De registratie heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand gebeuren.

  • De eerste aangifte betreft de situatie op 24 november 2021 en moet uiterlijk op 30 november 2021 ingegeven worden.
  • De volgende aangifte moet uiterlijk op 6 januari 2022 doorgestuurd worden, betreffende het aantal werknemers op 3 januari 2022.
  • Vervolgens telkens de situatie op de eerste werkdag van de maand en de aangifte uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand.

Indien er geen wijzigingen zijn voor de volgende maanden, moet er geen nieuwe aangifte ingediend worden.

Terug naar overzicht