Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Opnieuw C3.2 en validatieboek vanaf 1 januari 2023

Naar aanleiding van de coronapandemie werden er een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd op het gebied van tijdelijke werkloosheid om de uitbetaling van uitkeringen zo snel mogelijk te kunnen laten gebeuren.

Deze maatregelen lopen af op 31 december 2022. En dat heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers maar ook voor werknemers.

1/ Wat verandert vanaf 1 januari 2023 voor werkgevers?

De werkgever moet opnieuw een genummerde controlekaart C3.2A overhandigen aan elke werknemer die hij tijdelijk werkloos stelt.

Dit document moet op initiatief van de werkgever afgeleverd worden aan de werknemer, ten laatste op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand. Als de tijdelijke werkloosheid doorloopt over verschillende maanden dan moet dit document maandelijks opnieuw afgeleverd worden (ten laatste op de eerste effectieve werkloosheidsdag in de desbetreffende maand).

Dit zijn genummerde controlekaarten die niet zomaar afgeprint kunnen worden. Als werkgever kan u met uw dossierbeheerder contact opnemen om de nodige documenten te bekomen of u kan de documenten aanvragen bij het werkloosheidsbureau van de RVA.

Deze genummerde controlekaarten moeten bovendien ook ingeschreven worden in het validatieboek (elektronisch of op papier), alvorens ze worden afgeleverd aan de werknemer. Deze verplichting geldt enkel voor tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer of gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Als werkgever kan u die controlekaarten zelf inschrijven in een papieren of elektronisch validatieboek of u kan met ons contact opnemen om dit voor u in orde te brengen.

Uitzondering: Voor werkgevers in de bouwsector worden de genummerde, nominatieve controlekaarten (C3.2A-BOUW) afgeleverd door Constructiv. Deze kaarten moeten eveneens niet ingeschreven worden in een validatieboek.

2/ Wat verandert vanaf 1 januari 2023 voor werknemers?

De werknemer moet in het bezit zijn van een genummerde controlekaart C3.2A vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag tot het einde van de maand.

Vanaf de eerste werkloosheidsdag tot het einde van maand moet de werknemer dit document invullen volgens de instructies die erop vermeld staan.

De werknemer moet deze controlekaart ook steeds kunnen voorleggen op vraag van een sociaal inspecteur.

Op het einde van de maand moet de werknemer de controlekaart indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW).

Aan de hand van deze controlekaart en de aangifte scenario 5 (maandelijkse aangifte tijdelijke werkloosheid) vanwege de werkgever zullen de uitbetalingsinstelling en RVA dan het aantal uitkeringen berekenen waarop de werknemer recht heeft.

** Uw dossierbeheerder brengt de aangifte scenario 5 voor u in orde na de loonverwerking.

Het dossier van de werknemer moet opnieuw een formulier C1 (aangifte van de persoonlijke en familiale toestand) bevatten.

Op dit formulier moet de werknemer ook aangifte doen van het uitoefenen van bijkomstige activiteiten of het ontvangen inkomsten die een invloed kunnen hebben op het recht op uitkeringen.

Als dit voor een werknemer nog niet in orde is dan kan die best even contact opnemen met zijn uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW).

Werknemers ouder dan 65 jaar die een pensioen ontvangen, kunnen geen aanspraak meer maken op uitkeringen vanwege tijdelijke werkloosheid.

Terug naar overzicht