Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Nieuwe waardering tablet door RSZ

Wanneer u als werkgever een pc of tablet aan één van uw werknemers ter beschikking stelt die ook voor privédoeleinden mag gebruikt worden, dan ontstaat er een voordeel in natura waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.
Tot voor kort werd een tablet voor wat betreft de waardering van het voordeel gelijkgesteld met een pc. Concreet werd het voordeel forfaitair bepaald op 15 EUR per maand voor het toestel en (eventueel) 5 EUR per maand voor de internetaansluiting. Bij de gelijktijdige terbeschikkingstelling van een pc én tablet moest het voordeel dubbel aangerekend worden (in totaal dus 30 EUR per maand).

Recent heeft de RSZ zijn standpunt op dit vlak echter versoepeld:

  • Krijgt de werknemer een pc én tablet die hij privé mag gebruiken, dan wordt het voordeel forfaitair geraamd op 15 EUR per maand voor beide toestellen samen;
  • Krijgt de werknemer enkel een tablet, dan wordt het voordeel bij privégebruik gewaardeerd op basis van de werkelijke waarde. De werkelijke waarde kan bepaald worden op basis van de formule [(prijs in EUR x % privégebruik) / afschrijvingstermijn in maanden].


Een concreet voorbeeld toont aan dat deze laatste berekeningswijze voordeliger is dan het vroegere forfait van 15 EUR per maand.

Bijvoorbeeld: een tablet van 400 EUR die voor de helft van de tijd privé gebruikt wordt en afgeschreven wordt op 36 maanden, levert een maandelijks voordeel op van (400 x 50%) / 36 = 5,56 EUR.

Terug naar overzicht