Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Nieuwe versoepeling tijdelijke werkloosheid vanaf 1/10/2020

Als reactie op de nieuwe lockdown in ons land, heeft de regering beslist om het stelsel van tijdelijke werkloosheid corona opnieuw te versoepelen.

Vanaf 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021 kunnen alle werkgevers en alle werknemers (arbeiders én bedienden) opnieuw eenvoudig van deze tijdelijke werkloosheid gebruik maken. Het verschil tussen ondernemingen die beschouwd werden als ‘hard getroffen onderneming’ en de overige ondernemingen speelt hierbij geen rol meer.

Welke situaties?

Elke vorm van tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. De procedure geldt voor situaties van overmacht en ook voor situaties van werkgebrek ingevolge economische redenen die te wijten zijn aan de coronacrisis. Het kan hierbij gaan om een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of een gedeeltelijke schorsing, waarbij de werknemer werkloosheidsdagen en werkdagen kan afwisselen.

Situaties van overmacht door corona zijn:

  • Een opgelegde (gedeeltelijke) sluiting van de onderneming.  

  • Een werknemer die arbeidsgeschikt is, maar in quarantaine moet verblijven.

  • Een werknemer die niet kan werken omwille van de opvang van een kind omdat de crèche, de school, of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om het coronavirus in te dijken.

  • Een werknemer die niet kan werken omwille van de opvang van een kind dat in quarantaine is.

De werknemer bezorgt de nodige attesten als bewijs aan de werkgever. Het gaat hierbij over een quarantaineattest, of het bewijs dat geldt als quarantaineattest of het attest sluiting corona.

De werkgever houdt deze attesten ter beschikking van de RVA, met het oog op een mogelijke controle.

Welke formaliteiten?

Er moet een elektronische aangifte, ASR scenario 5, gebeuren op het einde van de maand, waarbij het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wordt doorgegeven. Deze aangifte gebeurt door het sociaal secretariaat.

De werkgever zorgt wel voor de voorafgaande meldingsplicht van tijdelijke werkloosheid aan de werknemer(s).

De werkgever hoeft geen C3.2A controlekaart af te leveren aan de werknemer, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. Deze vrijstelling geldt tot 31 maart 2021.

Welke uitkering?

Alle tijdelijke werklozen ontvangen een uitkering van 70% van hun geplafonneerd loon (2754,76 euro per maand). Dit percentage was al van toepassing en is nu verlengd tot 31 maart 2021. In geval van tijdelijke werkloosheid door overmacht komt daar 5,63 euro per werkloosheidsdag bij, ten laste van de RVA.

Werknemers die nog niet tijdelijk werkloos geweest zijn, moeten een uitkeringsaanvraag indienen. Het gaat om het vereenvoudigde formulier C3.2-Werknemer-Corona. Dat formulier is beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of de hulpkas HVW).

Terug naar overzicht