Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Nieuwe regeling psychosociale risico’s

Vanaf 01/09/2014 zijn er grondige wijzigingen aangebracht aan de bestaande regelgeving rond het welzijn van de werknemers op het werk, de zogenaamde pestwet. Zo wordt het toepassingsgebied waarbinnen een werknemer een procedure kan opstarten verruimd, wanneer de werknemer meent mentale en/of fysieke schade te ondervinden door feiten gerelateerd aan het werk.

Vanaf 1 september 2014 zijn de procedures niet langer beperkt tot feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Een werknemer kan voortaan een verzoek tot informele of formele procedure indienen wanneer hij meent gezondheidsschade te ondervinden van feiten met betrekking tot psychosociale risico’s op het werk in het algemeen.

Wijziging arbeidsreglement

Deze verruimde procedures moeten geïmplementeerd worden in het arbeidsreglement vóór 1 maart 2015. Uw dossierbeheerder zal u tijdig de bijlage bezorgen die moet toegevoegd worden aan het arbeidsreglement. U bezorgt aan elke werknemer een kopie van deze bijlage. Er dient ook een afschrift verstuurd te worden naar het Toezicht op de Sociale Wetten.

Terug naar overzicht