Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Nieuwe coronapremie vanaf 1 augustus 2021

Op 29/07/2021 werd het Koninklijk Besluit van 21 juli 2021 omtrent de invoering van de coronapremie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat bedrijven die goede resultaten behaalden tijdens de coronacrisis, vanaf 1 augustus 2021 een coronapremie kunnen toekennen.

Toekenningsvoorwaarden

De toekenning van de coronapremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Ondernemingen die ‘goede resultaten’ behaalden tijdens de coronacrisis, kunnen de coronapremie toekennen. Wat deze goede resultaten juist inhouden, wordt niet verder gedefinieerd.

  • De toekenning gebeurt in de periode van 1 augustus tot en met 31 december 2021.

  • De coronapremie kan besteed worden tot 31 december 2022.

  • Het totaalbedrag van de coronapremie bedraagt maximum 500 euro per werknemer.

  • De toekenning staat in een CAO op sectoraal niveau of op ondernemingsvlak. Wanneer er geen syndicale delegatie is of wanneer de premie wordt toegekend aan een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is een cao af te sluiten, kan de toekenning geregeld worden via een individuele overeenkomst.

  • De toekenning moet gebeuren in de vorm van consumptiecheques.

 Sociale en fiscale behandeling

  • Wanneer bovenstaande voorwaarden nageleefd worden, dan is de coronapremie vrijgesteld van gewone socialezekerheidsbijdragen, zowel voor de werkgever als de werknemer. Er moet wel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% aangerekend worden.

  • De coronapremie is bovendien volledig aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.

  • De coronapremie is ook niet belastbaar bij de werknemer.

De coronapremie wordt uitgesloten van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling. Deze marge werd voor de jaren 2021 en 2022 vastgesteld op 0.4%.

Consumptiecheques

De coronapremie mag niet zomaar uitbetaald worden. Deze premie moet aangekocht worden onder de vorm van papieren of elektronische consumptiecheques. Dit kan enkel gebeuren via een erkende uitgever (Edenred, Monizze of Sodexo).

Deze consumptiecheques zullen gebruikt kunnen worden in de horeca, kleinhandelszaken, wellnesscentra, bioscopen, toeristische parken (preparken, dierenparken), culturele sector, zwembaden, schoonheidssalons, kappers, enz.

Wij raden aan om de sectorale onderhandelingen af te wachten, vooraleer u de coronapremie gaat toekennen op ondernemingsniveau. Op deze manier loopt u als werkgever geen risico om de coronapremie twee keer te moeten toekennen.

Terug naar overzicht