Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Koopkrachtpremie tot 500 of 750 euro in 2023

In het interprofessioneel akkoord voor 2023-2024 werd een loonnorm van 0% vastgelegd (de zogenaamde loonstop). Dit betekent dat de gemiddelde loonkosten niet mogen stijgen om de concurrentiekracht en werkgelegenheid in België op peil te houden. Loonindexeringen en baremieke verhogingen gaan wel nog steeds door.  Concreet betekent dit dat er erg weinig ruimte is voor werkgevers om iets extra toe te kennen aan de werknemers.

Naast een aantal andere uitzonderingen op deze loonstop werd er beslist om een koopkrachtpremie in te voeren in 2023.

Voor wie? 

Alle werknemers (incl. studenten en mensen die doorheen de referteperiode uit dienst zijn gegaan) van bedrijven die goed presteerden in 2022.

Welk bedrag? 

Maximum 500,00 euro voor bedrijven die goede resultaten boekten in 2022 en maximaal 750,00 euro voor bedrijven die uitzonderlijk goede resultaten boekten in 2022.

De werkgever betaalt bovenop het bedrag van de koopkrachtpremie nog 16,50% patronale bijdragen.

Hoe? 

De koopkrachtpremie moet toegekend worden in de vorm van consumptiecheques voor het einde van 2023. De werknemers hebben tot eind 2024 om die cheques te besteden.

Concreet

Het is nu aan de sectoren om hier verder over te onderhandelen en de juiste modaliteiten vast te leggen in een CAO. Die sectorale CAO’s zullen dan bepalen wat er juist begrepen moet worden onder een hoge of uitzonderlijke hoge winst in 2022. De meeste sectorale CAO’s worden na de zomer verwacht zodat de premie voor het einde van dit jaar toegekend kan worden.

Werkgevers kunnen wel beslissen om de koopkrachtpremie al vroeger toe te kennen via schriftelijke individuele overeenkomsten. Als achteraf blijkt dat er op sectoraal niveau een gunstigere regeling werd getroffen, moet de werkgever mogelijks wel nog een deel bijbetalen.

Daarom raden wij aan om nog even te wachten met de effectieve toekenning van de koopkrachtpremie, tot duidelijk is wat er op sectoraal vlak juist wordt vastgelegd. Van zodra er daar meer informatie over is, zal dit uiteraard onmiddellijk gecommuniceerd worden.

Als u nog vragen heeft over de koopkrachtpremie, aarzel dan zeker niet om uw dossierbeheerder te contacteren!

Lees hier mee over het akkoord afgesloten in uw sector:

Terug naar overzicht