Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Inhoudingsplicht online controleren

Sinds 2013 bent u als onderneming hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van uw medecontractanten voor werken in onroerende staat of activiteiten in de bewakings- of vleessector.

Indien de (onder)aannemer waarmee u samen werkt voor de uitvoering van werken, schulden heeft bij de fiscus of de sociale zekerheid, moet er een bepaald bedrag ingehouden worden op de factuur. Dit bedrag moet rechtstreeks aan de FOD Financiën of RSZ betaald worden. Indien u deze inhouding en doorstorting niet naleeft zou u hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor deze schulden.

Via de online applicatie www.checkinhoudingsplicht.be kan u nagaan of een Belgische aannemer sociale of fiscale schulden heeft.

  • Als de aannemer sociale schulden heeft (bij de RSZ), moet u 35% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de RSZ.

  • Als de aannemer fiscale schulden heeft (bij de FOD Financiën), moet u 15% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën.

Terug naar overzicht