Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Indexsprong is een feit

De federale regering heeft op 27 februari 2015 een wetsontwerp goedgekeurd van de wet inzake de verbetering van de werkgelegenheid. Dit wetsontwerp voorziet onder meer de invoering van een indexsprong van 2%.

Indexsprong

Om de indexsprong van 2% concreet te realiseren wordt de afgevlakte gezondheidsindex tijdelijk geblokkeerd op het niveau van februari 2015. Het afgevlakte gezondheidsindexcijfer van maart 2015 wordt vervolgens verminderd met 2%. Vanaf het moment dat dit cijfer opnieuw met 2% gestegen is, stopt de indexblokkering.

De indexaties per 1 maart 2015 kunnen nog gewoon doorgaan. Vanaf april 2015 zal er rekening gehouden worden met de tijdelijke loonblokkering en wordt er melding gemaakt van de indexeringen die niet of slechts gedeeltelijk worden toegepast.

Werkgevers die zich niet houden aan de indexblokkering riskeren een sanctie.

Loonnorm

De loonnorm bepaalt hoeveel de loonkosten maximaal mogen stijgen. De ministerraad van 27 februari 2015 heeft een ontwerpKB goedgekeurd inzake deze loonkostontwikkeling.

Voor 2015 ligt de loonnorm op 0%, dit betekent dat er geen loonstijging mogelijk is.

Voor 2016 geldt een loonmarge van maximum 0.5% van de brutoloonmassa (alle lasten voor de werkgever inbegrepen). Bijkomend geldt een marge van 0.3% van de nettoloonmassa. 

Terug naar overzicht