Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Herinvoering relance-uren vanaf 1 juli 2023

Begin april legden de interprofessionele sociale partners nieuwe maatregelen en afspraken vast omtrent verschillende thema’s. In dit IPA akkoord van 2023-2024, worden de relance-uren opnieuw ingevoerd, vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. In afwachting van de goedkeuring en verschijning in het Belgisch Staatsblad van dit wetsontwerp, heeft de FOD WASO aangegeven dat de toepassing van deze relance-uren in de praktijk al zal aanvaard worden vanaf 1 juli 2023.

Concreet worden:

  • 120 bijkomende relance-uren mogelijk in de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023;
  • 120 bijkomende relance-uren mogelijk in 2024;
  • 120 bijkomende relance-uren mogelijk in de periode van 1 januari 2025 tot 30 juni 2025.


We hernemen hier ook nog even de kenmerken van deze relance-uren.

  • Voor deze uren wordt geen overloon betaald en geen inhaalrust opgenomen.
  • Het loon kan netto uitbetaald worden, vrij van sociale zekerheidsbijdragen en niet onderworpen aan belasting.
  • Deze uren worden niet meegerekend voor de interne grens (het maximum aantal overuren in een referteperiode) noch voor de berekening van de arbeidstijd.
  • Er is een schriftelijk akkoord nodig tussen werkgever en werknemer. Dit akkoord heeft een maximumduur van 6 maanden en moet dus regelmatig vernieuwd worden.


Hierbij vindt u alvast een voorbeeld van een akkoord tussen werkgever en werknemer om relance-uren te presteren.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw dossierbeheerder.

Terug naar overzicht