Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Hervorming flexi-jobs vanaf januari 2024

UPDATE 12/01/2024

Onderstaande regeling werd op datum van 29/12/2023 in het Staatsblad gepubliceerd. 
De federale regering heeft aangekondigd dat er enkele belangrijke veranderingen zullen komen in het systeem van de flexi-jobs, vanaf 1 januari 2024. In dit artikel lichten we toe wat er zal veranderen en welke impact dit heeft voor u als werkgever.

Meer info over het flexi-statuut en hoe dit precies werkt kan u ook terugvinden in dit artikel

1/ Flexi-jobs mogelijk in meer sectoren 

Er zouden maar liefst 12 sectoren bijkomen waar een flexi-job mogelijk zal zijn vanaf 2024:

 • Kinderopvang (PC 331);
 • Onderwijs;
 • Voedingssector (PC 118.07, 118.08, 118.09, 118.10, 118.11, 118.12, 118.14, 118.21, 118.22);
 • Autosector (PC 112);
 • Busvervoer (PC 140.01);
 • Begrafenisondernemers (PC 320);
 • Publieke sport- en cultuursector, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies;
 • Land- en tuinbouw (PC 144, PC 145, PC 132);
 • Rijscholen (PC 200 met NACE code 85531);
 • Verhuissector (PC 140.05);
 • Evenementsector: uitbreiding naar de ondernemingen die een hoofdactiviteit hebben in één van volgende NACE codes: 90011, 90012, 90022, 90023, 90029, 90031, 90032, 90041, 90042, 82300, 93199, 77292, 77293, 77392, 77399, 82300, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies;
 • Vastgoed (PC 323).

Let op: de sectorale partners in deze sectoren moeten nog beslissen of de flexi-jobs effectief toegelaten worden in de sector. Elk van deze sectoren kan nog beslissen om dit niet te doen als ze van mening zijn dat het nadelige effecten zou kunnen hebben.

2/ Flexi-loon 

Momenteel bedraagt het minimumloon voor een flexi-jobwerknemer € 11,19 per uur (dd. 01/11/2023) waar nog 7,67% flexi-vakantiegeld bovenop komt. Ongeacht de functie en de sector is dat voor alle flexi-job werknemers hetzelfde.

 • Minimumlonen

Vanaf 1 januari 2024 zal het minimumloon van de betrokken sector nageleefd moeten worden. Een werknemer die een flexi-job uitoefent zal voortaan recht hebben op het baremaloon van de sector dat van toepassing is voor de uitgeoefende functie. Enkel voor de horecasector zal het forfaitair loon wel blijven bestaan.

 • Maximumlonen 

Het loon van de flexi-job werknemer zal maximum 150% van het minimum basisloon kunnen bedragen. Deze maximumgrens bevat niet enkel het flexiloon maar ook eventuele vergoedingen, premies en voordelen. 

3/ Beperkt jaarinkomen uit flexi-jobs 

Vanaf 2024 zal er een beperking komen op het maximale fiscaal vrijgestelde bedrag dat een flexi-job werknemer per jaar mag verdienen. Dit bedrag is afhankelijk van de situatie waarin de flexi-job werknemer zich bevindt.

 • Werknemer die minstens 80% werkt

De werknemer die minstens 4/5e werkt, zal maximaal nog 12 000 euro per jaar belastingvrij mogen bijverdienen via een flexi-job. Het loon dat verdiend wordt via een flexi-job dat dit jaarbedrag overschrijdt, zal belast worden zoals een normaal loon. Dit plafond zal enkel ingevoerd worden als er een online toepassing wordt ontwikkeld waarmee de flexi-jobwerknemer ‘in real time’ het bedrag van het flexi-loon kan raadplegen zodat er steeds een overzicht is wanneer het jaarbedrag overschreden zal worden.

 • Vervroegd gepensioneerden

Voor gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben, zal het jaarbedrag beperkt worden tot 7 190 euro. Dit moet voorkomen dat iemand ervoor kiest om vervroegd pensioen aan te vragen en vervolgens bij te verdienen via een flexi-job.

 • Gepensioneerden

Voor gepensioneerden komt er geen plafond dus zij zullen wel nog onbeperkt onbelast kunnen bijverdienen.

4/ Flexi-jobs worden duurder 

De kostprijs van de flexi-job werknemer zal voor de werkgever stijgen. Die verhoging wordt veroorzaakt door twee factoren:

 • enerzijds zal afgestapt worden van het forfaitaire loon dat momenteel voor alle flexi-job werknemers gelijk is;
 • anderzijds is er een verhoging van de bijzondere sociale werkgeversbijdrage van 25% naar 28%.

De flexibiliteit van het statuut blijft wel een belangrijk voordeel waardoor de flexi-job werknemer gemakkelijk kan ingezet worden op drukke momenten. De werkgever vermijdt hierbij een langdurige verbintenis, zoals bij een gewone arbeidsovereenkomst.

5/ Anti misbruik maatregelen 

De overheid wil graag enkele achterpoortjes wegwerken. 

 • Verbod om te werken bij een verwante onderneming 

Een flexi-job werknemer zal niet langer tewerkgesteld mogen worden in een onderneming die verbonden is aan de onderneming waarbij hij al minstens 4/5e werkt.

 • Invoeren van een wachtperiode 

Voor personen die overschakelen van een voltijdse tewerkstelling naar een 4/5e tewerkstelling, zal een wachtperiode ingevoerd worden. Zij zullen pas vanaf het 3e kwartaal na deze overschakeling een flexi-job mogen uitoefenen.


Hoe deze nieuwe regelgeving concreet in werking zal treden, valt nog af te wachten. Dus er zijn nog wel onduidelijkheden maar in grote lijnen liggen de nieuwe regels vast.

Aarzel niet om uw dossierbeheerder te contacteren als u hierbij vragen of opmerkingen heeft!

Terug naar overzicht