Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

Flitscontrole vleessector december 2023

In december 2023 zullen de inspectiediensten flitscontroles houden in de voedingsnijverheid voor vleesbereidingen en-producten, vetsmelterijen, darmslijterijen, slachthuizen en werkhuizen voor het uitsnijden van vlees en ondernemingen actief in de groothandel in vlees en gevogelte (PC 118.111, 118.112, 118.113, 118.114, 118.115, 119.010). 

Dit betreft een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er wel geverbaliseerd worden.

Wat kan men controleren?

Men zal controles uitvoeren in het kader van zwartwerk, illegale tewerkstelling en (schijn)zelfstandigheid maar ook volgende zaken kan men controleren:

  • Arbeidsreglement (incl. werkroosters en verplichte bijlagen);
  • Arbeidsovereenkomsten (ook voor uitzendarbeid);
  • Dimona- aangifte;
  • Arbeidsongevallenverzekering;
  • Bewijs van dagelijkse elektronische aanwezigheidsregistratie;
  • …..

Voorbereiding

Werkgevers kunnen zich voorbereiden op een controle door de checklist te raadplegen. Deze is terug te vinden op de website van de SIOD.

Terug naar overzicht