Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Elektronische aangifte ASR

ASR staat voor Aangifte van Sociaal Risico. Deze aangifte wordt ingevuld wanneer er zich een sociaal risico voordoet dat aanleiding kan geven tot uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering of een arbeidsongeval en eveneens werkloosheidsuitkeringen, inkomensgarantie-uitkeringen en activeringsuitkeringen.

Elektronische aangifte in 2 stappen

Vanaf 01/01/2016

Vanaf 2016 worden volgende documenten vervangen door een elektronische aangifte:

  • Scenario 5: vervangt document C3.2 werkgever (uren tijdelijke werkloosheid)

  • Scenario 6: vervangt document C131B (deeltijdse arbeid)

  • Scenario 7: vervangt document C78 (beschutte werkplaats)

  • Scenario 8:  vervangt document C78-Activa, C78-Activa-Start, C78-Activa-PVP, C78.3, C78-Sine

  • Scenario 10: vervangt C103-Jeugdvakantie-werkgever en C103-Seniorvakantie-werkgever (uren jeugdvakantie en seniorvakantie)

Vanaf 01/01/2017

Vanaf 2017 moeten ook de aangiften voor toelaatbaarheid voor de sector van de werkloosheid elektronisch ingediend worden:

  • Scenario 1: vervangt C4-werkloosheidsbewijs en C4-SWT (volledige werkloosheid)

  • Scenario 2: vervangt C3.2 werkgever (aanvraag tijdelijke werkloosheid)

  • Scenario 3: vervangt C131A-werkgever (aanvraag deeltijdse arbeid)

  • Scenario 9: vervangt C103-jeugdvakantie-werkgever en C103-Seniorvakantie-werkgever (aanvraag jeugd- en seniorvakantie)

Op welke manier gebeurt een ASR?

Als werkgever kan u zelf de nodige aangiftes in orde brengen door u te registreren op het portaal van de sociale zekerheid. Via een beveiligde toegang kan u een aangifte indienen of wijzigen.

Als klant bij Sodibe vzw hoeft u dit niet zelf te doen. Wij doen de aangiftes voor u. U krijgt steeds een melding dat de aangifte verstuurd werd.

Terug naar overzicht