Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Coronavirus: gevolgen voor werkgevers

Het coronavirus is nu ook in België en heeft steeds duidelijker een negatieve impact op de economie. De kans is groot dat ook uw organisatie of een van uw medewerkers hierdoor getroffen wordt.

Mogelijke gevolgen van coronavirus

Als werkgever kan u op verschillende manier met de gevolgen van het nieuwe coronavirus geconfronteerd worden.

Mogelijkheid 1: Zieke werknemer

Wanneer de werknemer besmet is met het virus en in quarantaine moet blijven, dan gelden de normale regels zoals bij een andere ziekte. De werknemer dient een medisch attest af te leveren. Hij heeft dan recht op het gewaarborgd loon.

Mogelijkheid 2: Werknemer in quarantaine

Wanneer de werknemer in het buitenland vast zit of verplicht in quarantaine wordt geplaatst in België, dan mag een dokter geen medisch attest afleveren. Wanneer de werknemer in dit geval onmogelijk kan werken, is er sprake van overmacht. Hiervoor kan de werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht met reden ‘coronavirus’ inroepen.

  • De RVA heeft deze mogelijkheid voorzien tot 30 juni 2020.

  • De werkgever moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel.

  • Daarna moet hij ook per post of mail een dossier indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid veroorzaakt werd door overmacht.

  • Deze vorm van tijdelijke werkloosheid is zowel voor arbeiders als voor bedienden mogelijk. Raadpleeg hiervoor best de website van de RVA.

Een werknemer die van thuis uit het werk kan verder zetten, heeft wel recht op het gewone loon voor die dagen.

Mogelijkheid 3: Werknemer kan niet werken wegens probleem kinderopvang.

Wanneer de school of crèche van de kinderen gesloten zou worden, is het mogelijk dat de werknemer oppert dat hij niet kan komen werken. Dit is echter geen geldige reden om thuis te blijven. De werknemer moet opvang voorzien en toch komen werken. Lukt dat echt niet, dan kan de werknemer familiaal verlof nemen. Per jaar heeft een voltijdse werknemer recht op 10 dagen familiaal verlof, deze zijn onbetaald.

Er kan ook overeengekomen worden dat de werknemer vakantie opneemt of toegestane afwezigheid.

Mogelijkheid 4: Omzetdaling of vermindering cliënteel door coronavirus

Wanneer de werkgever minder werk heeft ten gevolge van een daling van het cliënteel, waarbij de activiteiten wel kunnen verdergezet worden, kan de werkgever eventueel een beroep doen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Hierbij enkele zaken waar de werkgever rekening mee moet houden:

  • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen is standaard mogelijk voor arbeiders, maar de aanvraag moet minstens 7 kalenderdagen op voorhand gebeuren.

  • De werknemers genieten uitkeringen tijdens deze periode.

  • De economische werkloosheid geldt steeds voor een volledige dag.

  • De eerste effectieve dag van elke maand en voor elke werknemer moet tijdig gemeld worden.  

Alle informatie vindt u op de RVA-website.

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden kan enkel ingeroepen worden wanneer de onderneming erkend is als een onderneming in moeilijkheden. Alle informatie hieromtrent vindt u ook op de RVA-website.  

Mogelijkheid 5: De onderneming sluit omdat er geen werk meer is

Als er door het coronavirus geen werk meer is voor één of meerdere werknemers, dan kan de werkgever hiervoor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen (cfr. mogelijkheid 2).

Betalingsproblemen door coronavirus?

Werkgevers die problemen ondervinden om de sociale zekerheidsbijdragen van het 1e en 2e kwartaal 2020 te betalen, kunnen het coronavirus inroepen als factor om een schikking te treffen. Er is bijgevolg een versoepelde aanvraagprocedure voor uitstel van betaling of een afbetalingsplan.

Ook in verband met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van boetes. De werkgever dient hiervoor aan te tonen dat de betalingsproblemen verband houden met het coronavirus.

Terug naar overzicht