Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Corona maatregelen tot september 2021

In dit nieuwsbericht vindt u een kort overzicht van de verschillende ondersteuningsmaatregelen die door de regering verlengd zullen worden tot 30 september 2021. Er komen ook een aantal nieuwe maatregelen aan bod.  

Alle informatie is nog onder voorbehoud, aangezien er enkel nog maar voorontwerpen werden goedgekeurd. Het is dus nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Compensatiebedrag jaarlijkse vakantie bedienden

De tijdelijke werkloosheid omwille van corona in 2020 werd gelijkgesteld met arbeidsprestaties voor opbouw van vakantierechten. Dit betekent een meerkost voor werkgevers . De RSZ berekende hiervoor een financiële compensatie. Het sociaal secretariaat heeft de definitieve bedragen van de RSZ ontvangen en hiervoor werden creditnota’s opgemaakt. Dit bedrag zal als een krediet in mindering komen van de verschuldigde bijdragen voor het tweede kwartaal 2021. Het krediet is overdraagbaar naar de volgende kwartalen.

Er bestaat nog discussie over het al dan niet gelijkstellen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (voor opbouw vakantierechten) in 2021.  

Telewerk

Vanaf 1 juli 2021 is telewerk niet langer verplicht. Dan evolueren we naar een situatie waarbij telewerk sterk aanbevolen wordt door de overheid. Het einde van het verplicht telewerk, betekent ook het einde van de verplichte telewerkaangifte. De werkgevers moeten vanaf juli 2021, en de daaropvolgende maanden, dus geen telewerkregistratie via de website van de RSZ meer indienen.

Studentenarbeid derde kwartaal 2021

In alle sectoren zullen de gepresteerde uren in het derde kwartaal 2021 niet aangerekend worden op het contingent van 475 uren per jaar. Hierover kan u meer lezen in volgend nieuwsbericht.

Verhoging vrijwillige overuren – cruciale sectoren

In het eerste en tweede kwartaal 2021 kregen werkgevers in de cruciale sectoren 120 bijkomende vrijwillige overuren. Deze overuren zullen ook in het derde kwartaal 2021 nog opgenomen kunnen worden. Het maximum blijft op 120 vrijwillige netto overuren. Voor deze overuren moet geen overloontoeslag betaald worden. De vergoeding voor deze vrijwillige overuren is ook vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Met de 100 normale vrijwillige overuren erbij, brengt dit het totaal op 220 vrijwillige overuren.

Procedure tijdelijke werkloosheid – Covid 19

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis blijft behouden tot eind september 2021. De werkgever moet enkel een elektronische aangifte van sociaal risico (ASR scenario 5) indienen van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld. De werknemer hoeft geen maandelijks controleformulier C3.2A in te vullen en in te dienen.

Verhoogde grenzen loonbeslag

De drempels voor loonbeslag en loonoverdracht werden sinds eind 2020 tijdelijk opgetrokken. De verhoogde drempels blijven nu gelden tot 30 september 2021.

Thuiswerkvergoeding

De verhoogde thuiswerkvergoeding van 144,31 euro per maand blijft behouden tot en met september 2021.

Doelgroepvermindering relance

Ondernemingen waar het arbeidsvolume in het derde kwartaal 2021 aanzienlijk stijgt, zullen een RSZ-vermindering kunnen genieten. Meer informatie in dit nieuwsbericht.

Coronapremie

Bedrijven die tijdens de coronacrisis ‘goede resultaten’ behaalden, zullen hun werknemers een coronapremie kunnen toekennen. Deze coronapremie zou toegekend kunnen worden in de periode van 1 augustus tot en met 31 december 2021. Het totaalbedrag van deze premie bedraagt maximum 500 euro per werknemer. Deze premie zal toegekend moeten worden onder de vorm van consumptiecheques, en zal bijgevolg enkel kunnen aangekocht worden via de erkende uitgevers. Zodra hierover meer zekerheid bestaat, zal u de informatie hier ook kunnen terugvinden.

Terug naar overzicht