Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Corona-maatregelen: Rsz-compensatie

De federale regering heeft een akkoord bereikt over enkele nieuwe sociaaleconomische maatregelen naar aanleiding van de huidige coronacrisis.

Eén van deze maatregelen betreft een RSZ-compensatie voor werkgevers die zwaar getroffen werden door de verstrengde coronamaatregelen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze RSZ-compensatie, moet de onderneming aan volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent een onderneming in de privésector die verplicht moet sluiten of u bent een toeleverancier van een sector die verplicht moest sluiten en u heeft een omzetverlies van minstens 65%.
    Indien u meerdere RSZ-categorieën heeft, zal u de RSZ-compensatie kunnen genieten voor de werknemers die onder de werkgeverscategorie vallen die voor deze maatregel in aanmerking komen.
  • De onderneming is actief in het 3de kwartaal 2020.
  • De onderneming is niet failliet verklaard.
  • Het RSZ-nummer is niet geschrapt voor 1/10/2020.

Praktisch

Via de onlinetool “check RSZ-compensatie” kan u nagaan of u in aanmerking komt voor de RSZ-compensatie.

Mocht u niet in aanmerking komen volgens de onlinetool maar bent u van mening toch te voldoen aan de voorwaarden dan kan u dit melden aan de RSZ via een onlineformulier. Om u hierbij te helpen kan u best contact opnemen met uw boekhouder aangezien er omzetcijfers moeten aangetoond worden (waarover wij als sociaal secretariaat niet beschikken).

Omvang van de compensatie

De compensatie zal toegekend worden in 2 delen:

Voorlopige compensatie

Op basis van de gegevens van het 1ste kwartaal 2020 zal er een voorlopige compensatie worden toegekend.

Dit zal gebeuren voor werkgevers die zowel in het 1ste als in het 3de kwartaal actief waren.

Op 16 november werd een voorlopige “foto” genomen van de DMFA-aangifte van het 1ste kwartaal 2020.

De RSZ zal de werkgever via de e-box op de hoogte brengen van het bedrag van de voorlopige compensatie. Dit bedrag zal vervolgens op de RSZ-rekening van de werkgever gestort worden.

De voorlopige compensatie zal dienen om de openstaande schulden van het 3de kwartaal 2020 aan te zuiveren. Indien er nadien nog openstaande bedragen zijn, zullen de oudste schulden eerst afgelost worden. Moest er ten slotte nog een saldo overblijven, kan de werkgever een uitbetaling verzoeken. Vraagt de werkgever geen uitbetaling van het saldo, zal het saldo aangewend worden voor de eerstvolgende nog te vervallen bedragen die aan de RSZ verschuldigd zijn.

Definitieve compensatie

Op basis van de definitieve gegevens van het 3de kwartaal 2020 zal een afrekening volgen.

Dit zal gebeuren voor de werkgever die in het 3de kwartaal actief waren.

Op 15/01/2021 zal men een “foto” nemen van de DMFA-aangifte van het 3de kwartaal 2020.

De berekening van de compensatie gebeurt in 2 stappen:

Eerst zal men op basis van de aangifte van het 3de kwartaal 2020 het bedrag van de compensatie berekenen.
Dit bekomt men door het bedrag van de netto patronale bijdragen (=bedrag na aftrek van eventuele verminderingen) van het 3de kwartaal 2020 te vermeerderen met het bedrag van de patronale solidariteitsbijdrage, verschuldigd voor de studenten in het 3de kwartaal 2020. De persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en bijzondere bijdrage komen dus niet in aanmerking.

Daarna zal men dit bedrag vergelijken met de voorlopige compensatie.
Indien dit bedrag hoger is dan de voorlopige compensatie, zal de werkgever een bijkomende compensatie krijgen overeenstemmend met het verschil.
Indien dit bedrag lager is dan de voorlopige compensatie, dan behoudt de werkgever de voorlopige compensatie.

Uitzonderlijke gevallen

Indien de aangifte van het 3de kwartaal 2020 gelijks is aan 0 voor een onderneming die actief was in het 3de kwartaal, zal ook deze werkgever recht hebben op een compensatie voor een bedrag gelijk aan het bedrag van de voorlopige compensatie. Dit kan bv. het geval zijn bij werkgevers die genoodzaakt waren al het personeel in het 3de kwartaal tijdelijk werkloos te stellen.

Ook nieuwe werkgevers die vanaf het 2de kwartaal actief zijn, zullen recht hebben op een compensatie op basis van de gegevens van het 3de kwartaal 2020. Zij zullen dan geen voorlopige compensatie ontvangen maar wel de definitieve.

 

De RSZ zal ons het bedrag meedelen dat mag gecompenseerd worden. Van zodra we dit ontvangen hebben, brengen we u hiervan automatisch op de hoogte.

Terug naar overzicht