Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Corona-maatregelen: gedeeltelijke vrijstelling doorstorting BV

Hierbij vindt u meer informatie over de nieuwe tijdelijke fiscale gunstmaatregel die de overheid voorziet voor ondernemingen die getroffen zijn door de coronapandemie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing moet de werkgever gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 (beide data inbegrepen) beroep gedaan hebben op het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor minstens één werknemer (dit moet niet steeds dezelfde werknemer zijn). Het aantal dagen wordt op vlak van de onderneming berekend en niet per werknemer.

Basis van vrijstelling

De bedrijfsvoorheffing die in aanmerking wordt genomen is de bedrijfsvoorheffing die berekend wordt op eigenlijke bezoldigingen en voordelen alle aard.

Het vakantiegeld, de eindejaarspremie, achterstallige bezoldigingen en opzegvergoedingen worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Omvang van vrijstelling

De werkgever kan een gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing genieten voor 50% van het positieve verschil tussen de verschuldigde bedrijfsvoorheffing in juni, juli en augustus en de verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maand mei 2020.

De totale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing mag in totaal niet meer dan 20 miljoen euro bedragen.

Uitsluitingen

Vennootschappen die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 eigen aandelen hebben ingekocht of dividenden hebben uitgekeerd, worden uitgesloten.

Ook vennootschappen die een deelneming aanhouden in een vennootschap die is gevestigd in een belastingparadijs of die betalingen aan deze vennootschappen verrichten, worden uitgesloten.

Terug naar overzicht