Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 124: ConstruBadge

Vanaf 01/10/2014 zullen alle arbeiders uit de bouwsector (PC 124) uitgerust zijn met hun persoonlijke ConstruBadge. In september 2014 zullen de bouwvakkers die op de RSZ-aangifte staan voor het eerste kwartaal 2014 en alle arbeiders die vermeld staan op de Limosa-aangifte hun persoonlijke Construbadge ontvangen. De lijst van de arbeiders wordt aangezuiverd met de gegevens van de Dimona-In en Dimona-out.

De ConstruBadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor iedere bouwvakarbeider. Deze ConstruBadge moet zichtbaar worden gedragen op bouwwerven. De ConstruBadge dient dagelijks door elke bouwvakarbeider te worden gebruikt op alle werven, ongeacht de grootte van de respectievelijke bouwwerven.

Doel?

De sociale partners van de bouwsector hebben een gezamenlijk strategisch plan voor de bouwsector afgesloten. Met dit strategisch plan willen ze een kader scheppen voor een gezonde concurrentie en de strijd aangaan tegen sociale dumping. 

Vermelde gegevens?

De ConstruBadge vermeldt de naam van de werkgever en de arbeider, hun beider identificatienummer, het kaartnummer, de foto van de arbeider en de geldigheidsduur van de badge.

Wie ontvangt een Construbadge?

Het fbz maakt de ConstruBadge® automatisch op voor alle bouwvakarbeiders die gekend zijn bij de sociale zekerheid. Dit zijn niet alleen de arbeiders van Belgische bouwbedrijven, maar ook de arbeiders van buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in België. Ook uitzendkrachten die door een erkend interimkantoor worden tewerkgesteld in de bouw, krijgen een ConstruBadge®.

Link met elektronische registratie?

De ConstruBadge is eerst en vooral een visueel identificatiemiddel op de bouwplaats. Daarenboven kan ze ook worden gebruikt om aanwezigheden op de bouwwerf te melden via o.a. track-and-trace toepassingen, systemen van tijdsregistratie of toegangscontrole en dit voor zover deze systemen deze mogelijkheid bieden.

Het is in die zin aangewezen om contact op te nemen met de hoofdaannemer om te informeren of één van bovenvermelde toepassingen beschikbaar is op de bouwwerf.

Meer info?

Voor meer info kunt u terecht op de website www.construbadge.be.

Terug naar overzicht