Sectoraal nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 226: Koopkrachtpremie 2023

In het Protocolakkoord voor 2023-2024 dat werd bereikt op 28/09/2023, werden de modaliteiten voor toekenning van de koopkrachtpremie aan de bedienden in PC 226 (Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) vastgelegd. In dit akkoord werd bepaald dat ...

Verder lezen

PC 112: Koopkrachtpremie 2023

In het Protocolakkoord voor 2023-2024 dat werd bereikt op 11/10/2023, werden de modaliteiten voor toekenning van de koopkrachtpremie aan de arbeiders in PC 112 vastgelegd. In dit akkoord werd vastgelegd dat bij gebrek van een ondernemings-cao (in ondernemingen zonder syndicale delegatie kan dit via ...

Verder lezen

PC 149.02: Koopkrachtpremie 2023

In het Protocolakkoord voor 2023-2024 dat werd bereikt op 23/10/2023, werden de modaliteiten voor toekenning van de koopkrachtpremie aan de arbeiders in PC 149.02 vastgelegd. In dit akkoord werd vastgelegd dat bij gebrek van een ondernemings-cao (in ondernemingen zonder syndicale delegatie kan dit v...

Verder lezen

PC 149.01: Koopkrachtpremie 2023

In het Protocolakkoord voor 2023-2024 dat werd bereikt op 16/10/2023, werden de modaliteiten voor toekenning van de koopkrachtpremie aan de arbeiders in PC 149.01 vastgelegd. In dit akkoord werd bepaald dat arbeiders recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques)...

Verder lezen

PC 140: Koopkrachtpremie 2023

In het Protocolakkoord voor 2023-2024 dat werd bereikt op 12/09/2023, werden de modaliteiten voor toekenning van de koopkrachtpremie aan de arbeiders in PC 140, vastgelegd. In dit akkoord werd bepaald dat arbeiders recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) o...

Verder lezen

PC 140.03: Koopkrachtpremie 2023

In het Protocolakkoord voor 2023-2024 dat werd bereikt op 19/10/2023, werden de modaliteiten voor toekenning van de koopkrachtpremie aan de arbeiders in PC 140.03, vastgelegd. In dit akkoord werd bepaald dat arbeiders recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheque...

Verder lezen

PC 100: Koopkrachtpremie 2023

In het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (PC 100) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat arbeiders recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) in december 2023 op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonde...

Verder lezen

Flitscontrole vleessector december 2023

In december 2023 zullen de inspectiediensten flitscontroles houden in de voedingsnijverheid voor vleesbereidingen en-producten, vetsmelterijen, darmslijterijen, slachthuizen en werkhuizen voor het uitsnijden van vlees en ondernemingen actief in de groothandel in vlees en gevogelte (PC 118.111, 118....

Verder lezen

PC 111/209: Koopkrachtpremie 2023

In het Paritair Comité voor de metaal-, machine- & elektrische bouw, met uitzondering van die ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren (PC 111) en voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid (PC 209) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat werknemers ...

Verder lezen

PC 124: Bouwvakantie 2024

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd. Compensatierustdagen De sector legt 12 vaste en verplichte inhaalrustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2024. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken. Ve...

Verder lezen

PC 323: Koopkrachtpremie 2023

In het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (PC 323) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat de werknemers recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) in december 2023 op voorwaarde...

Verder lezen

PC 118/220: Koopkrachtpremie 2023 Updated

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118/220) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat bij gebrek van een ondernemings-cao voor 15/12/2023 de werknemers recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques)  op voorwaarde d...

Verder lezen

PC 124: Koopkrachtpremie 2023

In het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat arbeiders recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) in december 2023 op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hog...

Verder lezen

PC 116/207: Koopkrachtpremie 2023

In het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid (PC 116/207) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat arbeiders en bedienden recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) uiterlijk op 30 september 2023 op voorwaarde dat de ond...

Verder lezen

PC 200: Koopkrachtpremie 2023

In het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) werd op 28/06/2023 een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat bedienden recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) in december 2023 op voorwaarde dat de onderneming in 2022 ho...

Verder lezen

PC 302: Flexibel werken in de horeca

Langs deze weg willen we bepaalde regels m.b.t. de arbeidsduur in PC 302 even opfrissen. De horeca behoort tot één van de sectoren waar het moeilijk is om de normale arbeidsduurgrenzen toe te passen. Daardoor is het mogelijk om beroep te doen op een specifieke wettelijke uitzondering om flexibeler...

Verder lezen

PC 124: Werken tijdens collectief verlof

Jaarlijks doet de sector een aanbeveling rond de collectieve verlofperiode in de bouwsector. U bent als werkgever niet verplicht om deze aanbeveling te volgen. Als alle activiteiten stopgezet worden tijden het bouwverlof, is er sprake van een collectieve sluiting. Bouwverlof volgen De concrete data...

Verder lezen

PC 124: Flitscontrole april 2023

In april 2023 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de bouwsector (inclusief eletrotechniek en metaal). Dit betreft een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Bij ernstig...

Verder lezen

PC 124: Bouwvakantie 2023

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd. Compensatierustdagen De sector legt 12 vaste en verplichte inhaalrustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2023. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken. ...

Verder lezen

PC 144 & 145: Flitscontroles

In september 2022 zal SIOD (=Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) flitscontroles houden in de landbouwsector (PC 144) en tuinbouwsector (PC 145). De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. De controles hebben vooral een informatief en p...

Verder lezen

PC 302: Flitscontroles

In juli 2022 zal de SIOD (=Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) flitscontroles houden in de horecasector (PC 302). De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. De controles hebben vooral een informatief en preventief karakter. Echter, bij...

Verder lezen

PC 124: Bouwvakantie 2022

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd. Compensatierustdagen De sector legt 12 vaste en verplichte inhaalrustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2022. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken. ...

Verder lezen

PC124: Bouwvakantie 2021

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd. Compensatierustdagen De sector legt 12 vaste en verplichte inhaalrustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2021. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken. ...

Verder lezen

PC 124: Bouwvakantie 2020

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd. Compensatierustdagen De sector legt 12 vaste en verplichte inhaalrustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2020. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken. ...

Verder lezen

PC 144 & 145: Flitscontroles 24/09/2019

Op dinsdag 24 september 2019 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de Land- en Tuinbouwsector.  De flitscontrole betreft een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Door de controles aan te kondigen willen inspectiediensten sociale fraude vermi...

Verder lezen

PC 302: Flitscontrole 6/07/2019

Op zaterdag 6 juli 2019 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de horecasector. De inspectiediensten zullen controleren op 2 vlakken. Ten eerste zal men controleren op sociale fraude, zoals inbreuken op zwartwerk en illegale tewerkstelling. Men zal ook nagaan of er geen sprake is ...

Verder lezen

PC 124: Flitscontroles 21/3/2019

Op donderdag 21 maart 2019 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de elektrotechnische en bouwsector. Dit houdt een aangekondigde controle in op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Bedrijfscontrole Een sociaal inspecteur kan aan de werkgever onder meer volgende doc...

Verder lezen

PC 124: Bouwvakantie 2019

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd. Compensatierustdagen De sector legt 12 vaste en verplichte inhaalrustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2019. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken. ...

Verder lezen

PC 121: Flitscontroles 25/1/2019

Op vrijdag 25 januari 2019 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de schoonmaaksector (pc 121). De flitscontrole betreft een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Door de controles aan te kondigen willen inspectiediensten sociale fraude vermijd...

Verder lezen

PC 144 en 145: Flitscontroles 21/9/2018

Op vrijdag 21 september 2018 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de landbouwsector (pc 144) en tuinbouwsector (pc 145). De flitscontrole betreft een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Door de controles aan te kondigen willen inspectiedie...

Verder lezen

PC 302: Wijziging goedkope overuren

Sinds 2016 bestaat de mogelijkheid voor werkgevers in de horeca om tot 360 overuren per jaar goedkoop uit te betalen aan voltijdse werknemers. Deze overuren worden uitbetaald aan 100%, zonder toeslag. Bovendien zijn ze vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen. Huidige regeling Tot hiertoe moet...

Verder lezen

PC 124: Bouwvakantie 2018

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd. Compensatierustdagen De sector legt 12 vaste en verplichte rustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2018. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken. Verva...

Verder lezen

PC 302: Afwijking deeltijdse arbeid

Het wettelijke principe voorziet dat de minimale wekelijkse arbeidsduur 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur van toepassing in de sector bedraagt. Indien de wekelijkse arbeidsduur 38 uur per week bedraagt, dan bedraagt de minimale wekelijkse arbeidsduur 13 uur per week. Tevens mag de duur van elke werk...

Verder lezen

PC 144 en 145: Flitscontroles 14/9/2017

Op donderdag 14 september 2017 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de landbouwsector (pc 144) en tuinbouwsector (pc 145). De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Door de controles aan te kondigen, willen de inspectiedi...

Verder lezen

PC 124: Bouwvakantie 2017

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd. Compensatierustdagen De sector legt 12 vaste en verplichte rustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2017. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken. Verva...

Verder lezen

PC 149.04: Loopbaanverlof

Vanaf 2016 hebben arbeiders die de leeftijd van 50 jaar bereiken recht op 1 bijkomende verlofdag per jaar. Vanaf het jaar dat de arbeider de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft hij recht op 2 bijkomende verlofdagen....

Verder lezen

PC 111.01 & 111.02: Loopbaanverlof

Vanaf 2016 hebben arbeiders die de leeftijd van 50 jaar bereiken recht op 1 bijkomende verlofdag per jaar op voorwaarde dat ze over een anciënniteit van 6 maanden beschikken in de onderneming. Deeltijdse werknemers hebben recht op een afwezigheid pro rata hun tewerkstelling. De arbeider kan de loo...

Verder lezen

PC 112: Loopbaanverlof

Vanaf 2016 hebben werknemers die de leeftijd van 55 jaar bereiken recht op 1 bijkomende verlofdag per jaar. Vanaf de leeftijd van 58 hebben de werknemers recht op 2 bijkomende verlofdagen per jaar. Vanaf de leeftijd van 60 jaar hebben de werknemers recht op 3 bijkomende verlofdagen per jaar.  ...

Verder lezen

PC 149.01: Loopbaanverlof

Arbeiders die de leeftijd van 58 jaar bereiken hebben recht op 1 bijkomende verlofdag per jaar. Het systeem van de eindeloopbaandagen zal vanaf 2016 aangepast worden. Arbeiders die de leeftijd van 60 jaar bereiken hebben vanaf 2016 recht op 2 bijkomende verlofdagen per jaar.  ...

Verder lezen

PC 302: Wijziging anciënniteitsverlof

Vanaf 2016 heeft elke voltijdse werknemer met een anciënniteit van ten minste 10 jaar, bij iedere 5e verjaardag van de arbeidsovereenkomst in de onderneming, recht op 1 anciënniteitsverlofdag per jaar. Deeltijdse werknemers hebben recht op een afwezigheid pro rata hun tewerkstelling. Het anciënnt...

Verder lezen

PC 302: Loopbaanverlof

Vanaf 2016 hebben werknemers die de leeftijd van 56 jaar bereiken recht op 1 bijkomende verlofdag per jaar. Deeltijdse werknemers hebben recht op een afwezigheid pro rata hun tewerkstelling. De werknemer kan de loopbaanverlofdag opnemen vanaf zijn verjaardag. De loopbaanverlofdag dient opgenomen ...

Verder lezen

PC 302: Goedkope overuren voor voltijdse werknemers

Zoals gemeld in ons nieuwsbericht van 24 juli 2015 zou er een maatregel voorzien worden om de overuren die door voltijdse werknemers gepresteerd worden goedkoper te maken. Op 26/11/2015 werd de wet gepubliceerd waardoor er van deze maatregel gebruik kan gemaakt worden vanaf 1/12/2015. Wie & wat ...

Verder lezen

PC 302: Flexi-jobs… ze zijn een feit!

Waar komt het beknopt op neer? Flexijobs zijn mogelijk sinds 1 december 2015 Voor wie in kwartaal T-3 minstens 4/5e elders werkt, maar geen 4/5e    of meer bij de werkgever in kwartaal bij wie de flexijob wordt uitgeoefend Flexiloon bedraagt minimum 9.5 euro/ uur,  te verhogen met alle pre...

Verder lezen

PC 124: Bouwvakantie 2016 Updated

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd. Compensatierustdagen De sector legt 12 vaste en verplichte rustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2016. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken. Verva...

Verder lezen

PC 124: Invulling loonnorm

In het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124) werd een nieuw sectorakkoord overeengekomen voor 2015-2016. De invulling van de loonnorm zal volgens de volgende modaliteiten gebeuren: Verhoging minimumuurlonen De minimumlonen en de effectieve lonen van de arbeiders worden vanaf 1 januari 20...

Verder lezen

PC 200: Verhoging koopkracht

In het sectorakkoord afgesloten binnen PC 200 werd een invulling gegeven voor de loonnorm 2016. Nieuwe jaarlijkse premie Vanaf 2016 zal een jaarlijkse premie van 250 euro bruto toegekend worden. Deze premie zal uitbetaald worden in de loop van de maand juni. Het bedrag wordt berekend in verhouding...

Verder lezen

PC 119: Verhoging koopkracht

In het paritair comité voor de arbeiders van de voedingshandel (PC 119) werd op 29/06/2015 een nieuw sectorakkoord overeengekomen voor 2015-2016. Dit sectorakkoord bevat de invulling van de vastgelegde loonenveloppes, vermeld in de wet van 28/04/2015. Enveloppe van 0.5% van de brutoloonmassa: E...

Verder lezen

PC 201 en 202.01: Verhoging koopkracht

In het paritair comité voor de bedienden van de zelfstandige kleinhandel (PC 201) en het paritair subcomité voor de bedienden van de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01) werd op 26/06/2015 een nieuw sectorakkoord overeengekomen voor 2015-2016. De belangrijkste punten hieruit betreffen ...

Verder lezen

PC 302: Flexi-jobs en uitbreiding overuren Updated

UPDATE dd 26/11/2015 Op 26/11/2015 werd de wet omtrent de flexi-jobs gepubliceerd. Dit betekent dat vanaf 01 december 2015 effectief gebruik gemaakt kan worden van flexi-jobs in de horeca. UPDATE dd 23/10/2015 Het wetsontwerp omtrent de nieuwe horecamaatregelen werd zopas goedgekeurd in de Kamer....

Verder lezen

PC 302: Uitbreiding gelegenheidsarbeid

Vanaf 01 juli 2015 verhoogt het aantal dagen waarop een onderneming uit de horeca gebruik kan maken van gelegenheidsarbeiders of extra’s van 100 naar 200 dagen per kalenderjaar. Het werknemerscontingent blijft ongewijzigd op 50 dagen per jaar. Vanaf 05 juni 2015 is het mogelijk om Dimona’s in ...

Verder lezen

PC 218 omgevormd naar PC 200

Vanaf 01 april 2015 verdwijnt het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden, PC 218. De representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties sloten hieromtrent recent een akkoord. Werkgevers en werknemers die nu nog ressorteren onder PC 218, zullen vanaf 01 april 2015 vallen onder PC 20...

Verder lezen

PC 124: Bouwvakantie 2015

De bouwvakanties zijn aanbevelingen die kunnen gevolgd worden maar krijgen pas een juridische waarde bij overname in het arbeidsreglement. Klik hier voor een overzicht van de bouwvakanties en rustdagen voor 2015....

Verder lezen

PC 124: ConstruBadge

Vanaf 01/10/2014 zullen alle arbeiders uit de bouwsector (PC 124) uitgerust zijn met hun persoonlijke ConstruBadge. In september 2014 zullen de bouwvakkers die op de RSZ-aangifte staan voor het eerste kwartaal 2014 en alle arbeiders die vermeld staan op de Limosa-aangifte hun persoonlijke Construbad...

Verder lezen

PC 124: Aanwezigheidsregistratie Updated

UPDATE dd 25/02/2016 De verplichting tot de elektronische aanwezigheidsregistratie voor tijdelijke of mobiele bouwwerven is vanaf 1 maart 2016 van toepassing op werken in onroerende staat van minimaal 500 000 euro, excl. BTW. Vanaf 1 april 2014 moeten alle personen die op een tijdelijke en mobi...

Verder lezen