Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

'Cash for car' van start

Op 07/05/2018 werd de Wet op de mobiliteitsvergoeding ingevoerd. Op basis van deze regeling kunnen werknemers met een bedrijfswagen de auto inleveren in ruil voor een extra bedrag in cash. Deze extra vergoeding wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van de ingeleverde wagen en geniet een gunstige sociale en fiscale behandeling.

Keuzevrijheid

Zowel de werkgever als de werknemer kan geheel vrijwillig instappen in deze nieuwe regeling.

 • De werkgever beslist zelf of hij de mogelijkheid aanbiedt aan de werknemers. De werkgever beslist ook welke concrete voorwaarden hij hieraan verbindt. Wel kan het enkel ingevoerd worden door een werkgever die al minstens 3 jaar firmawagens toekent.

 • De werknemer kan vrij beslissen of hij al dan niet ingaat op het aanbod om de firmawagen in te ruilen voor een financiële vergoeding. De werknemer moet gedurende de afgelopen 36 maanden minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikt hebben, waarvan minstens 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Hoeveel bedraagt de ‘cash for car’ vergoeding?

De vergoeding stemt overeen met de waarde van het gebruiksvoordeel van de ingeleverde bedrijfswagen. De waarde van het gebruiksvoordeel wordt vastgesteld op 20% van 6/7 van de cataloguswaarde van de wagen. Kwam de werkgever tussen in de brandstofkosten, dan wordt dit nog eens verhoogd met 20%.

 • In het geval de werknemer een eigen bijdrage moest betalen, voor het gebruik van de bedrijfswagen, wordt deze eigen bijdrage in mindering gebracht van het gebruiksvoordeel.

 • In het geval de werknemer tijdens de laatste 12 maanden beschikte over verschillende bedrijfswagens, wordt het gebruiksvoordeel berekend op basis van de wagen waarover de werknemer het langst beschikte.

 • In het geval de werknemer van werkgever verandert en reeds over een mobiliteitsvergoeding beschikte bij de vorige werkgever, kan hij dit onveranderd verderzetten bij de nieuwe werkgever.

De mobiliteitsvergoeding wordt vastgeklikt en ondergaat geen wijzigingen onder invloed van carrièrewendingen van de werknemer in kwestie.

Op 1 januari zal er een jaarlijkse indexering zijn van de cataloguswaarde, waardoor het gebruiksvoordeel moet herrekend worden.

Specifieke behandeling

Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding wordt gelijk behandeld als het voordeel van het privégebruik van de firmawagen.

 • Qua sociale zekerheid

  Er zijn geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de werkgever en door de werknemer. Wel moet de werkgever een ‘solidariteitsbijdrage’ betalen, gelijk aan de CO2-solidariteitsbijdrage die verschuldigd was voor de eerdere bedrijfswagen.

 • Qua fiscale behandeling

  De mobiliteitsvergoeding is een belastbaar voordeel, maar niet voor de volledige waarde ervan. Het belastbaar voordeel bedraagt 4% van 6/7 van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen, met als minimum het minimale voordeel van alle aard voor bedrijfswagens.   

Geen woon-werkvergoeding meer

De mobiliteitsvergoeding moet bij voorrang gebruikt worden voor de financiering van de kosten verbonden aan het woon-werkverkeer. De werkgever heeft niet meer de verplichting om tussen te komen in de kosten van het woon-werkverkeer (ook geen fietsvergoeding).

Sterker nog, wanneer de werkgever deze tegemoetkomingen nog steeds zou betalen, zullen deze worden beschouwd als loon en zijn ze volledig onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.  Enkel de werknemer die deze vergoedingen reeds ontving (in combinatie met de bedrijfswagen), gedurende minstens 3 maanden, voorafgaand aan de aanvraag van de mobiliteitsvergoeding, mag deze vergoedingen blijven ontvangen mét behoud van de gunstige sociale en fiscale behandeling.

Rekenvoorbeeld

De werknemer beschikt over een bedrijfswagen met een catalogusprijs van 30.000 euro. De werknemer betaalt geen eigen bijdrage en beschikt over een tankkaart.

 • Mobiliteitsvergoeding: (30000 euro x 6/7 x 20%) = 5142.86 euro, verhoogd met 20%: 6171.43 euro/jaar. Dit geeft 514.29 euro/maand.

 • Belastbaar voordeel: (30000 euro x 6/7 x 4%) = 1028.57 euro/jaar. Er geldt echter een minimum van 1310 euro/jaar. Rekening houdende met een gemiddeld belastingtarief van 50%, geeft dit 54.58 euro belasting/maand.

 • Effectieve extra mobiliteitsvergoeding per maand: 514.29 euro – 54.58 euro = 459.71 euro/maand.

Terug naar overzicht