Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Bijdragevermindering competitiviteit

Om de stijgende loonkost als gevolg van de indexering deels op te vangen, wordt er tijdens het 1ste en 2de kwartaal 2023 een tijdelijke RSZ-vermindering van de werkgeversbijdragen voorzien. Voor het 3de en 4de kwartaal 2023 kan een uitstel van betaling worden aangevraagd. Met deze maatregelen beoogt men de competitiviteit van de Belgische werkgevers te verhogen.

Bron: Programmawet van 26 december 2022 (B.S. 30/12/2022)

Toepassingsgebied

De vermindering is van toepassing op een groot deel van de werkgevers uit de priv├ęsector en autonome overheidsbedrijven.

De vermindering kan niet verkregen worden door werkgevers die een band hebben met een belastingparadijs, hetzij door een participatie in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs, hetzij door betalingen aan een dergelijke onderneming voor een totaalbedrag van minstens 100.000 EUR.

RSZ-vermindering tijdens 1ste en 2de kwartaal 2023

Werkgevers die in aanmerking komen hebben recht op een bijdragevermindering van 7,07% van de globale netto patronale RSZ-bijdragen voor het 1ste en 2de kwartaal 2023. Dit bekomt men door RSZ-basisbijdragen te verminderen met de structurele vermindering en RSZ-doelgroepverminderingen.

Formaliteiten

De werkgever moet niets ondernemen om het voordeel te genieten. De RSZ-verminderingen worden automatisch door de RSZ berekend. De werkgevers die niet in aanmerking komen, moeten dit zelf melden via de DMFA. Deze werkgevers moeten hun sociaal secretariaat inlichten.

Mogelijk betalingsuitstel tijdens 3de en 4de kwartaal 2023

Tevens kan er een betalingsuitstel van 7,07% van de verschuldigde netto globale werkgeversbijdrage verkregen worden voor het 3de en 4de kwartaal 2023. De werkgever die een uitstel van betaling wenst te bekomen, moet dit per kwartaal vragen aan de RSZ via de DMFA.

De uitgestelde bijdragen zullen in gelijke schijven verdeeld worden over de 4 kwartalen van 2025 en samen met de verschuldigde bijdragen van deze kwartalen te betalen zijn.

Terug naar overzicht