Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Bewijs studentenstatuut verplicht

De instructies van de RSZ bepalen dat de werkgever een bewijs moet kunnen voorleggen dat de student, die hij tewerkstelt met toepassing van de solidariteitsbijdragen, effectief een studentenstatuut heeft.

Solidariteitsbijdragen

In principe zijn de prestaties van een student onderworpen aan gewone sociale zekerheidsbijdragen.

Onder bepaalde voorwaarden is er slechts een beperkte solidariteitsbijdrage verschuldigd (zijnde 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student).

Hierbij gelden volgende voorwaarden:

  • Er wordt een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten afgesloten;

  • De student werkt maximaal 475 uren per kalenderjaar;

  • De student mag enkel werken tijdens periodes waarin hij niet verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstelling.

Bewijs van studentenstatuut

Volgens de nieuwe RSZ-instructies van het 1e kwartaal 2020, moet de werkgever kunnen bewijzen dat de jongere effectief student is. Een loutere verklaring op eer volstaat hierbij niet. De RSZ vraagt de werkgever minstens een bewijs van inschrijving voor te leggen van een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar. Dit moet kunnen voorgelegd worden indien de RSZ hierom vraagt.

Wij raden aan om voor alle studenten die bij u in dienst zijn vanaf 01/01/2020 onder de solidariteitsbijdragen een kopie van het inschrijvingsbewijs op te vragen. Dit geldt ook voor studenten die reeds langer in dienst waren en waarvan de studentenovereenkomst nog loopt.

Terug naar overzicht