Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Afrekening RSZ 4e kwartaal 2021 & compensatie vakantiegeld 2022

Afrekening 4e kwartaal

Zoals u ongetwijfeld heeft opgemerkt betreft de regularisatie factuur RSZ over het 4e kwartaal 2021 een zware kost voor u als werkgever. Dit is te verklaren doordat de provisies over het 4e kwartaal 2021 gebaseerd zijn op de aangegeven RSZ-bijdragen van het 4e kwartaal 2020. Door de coronamaatregelen die er toen van toepassing waren, met minder geleverde prestaties tot gevolg, was de RSZ-aangifte in het 4e kwartaal 2020 aanzienlijk lager dan normaal. Hierdoor dekken de provisies van het 4e kwartaal 2021 de werkelijk te betalen RSZ niet en volgde er dus een aanzienlijke RSZ afrekening over het 4e kwartaal 2021. Deze problematiek zal zich ongetwijfeld ook voordoen bij de afrekening RSZ over het 1st  kwartaal 2022.

Mogelijkheid tot aanvraag afbetalingsplan

De federale regering voorziet echter wel in de mogelijkheid om een bijzonder minnelijk afbetalingsplan (max. 24 maanden) “coronacrisis” aan te vragen bij de RSZ voor het 4e kwartaal 2021.
Hierdoor kunnen ondernemingen die ernstige economisch moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, een afbetalingsplan aanvragen voor hun RSZ-bijdragen 4e kwartaal 2021 en bijdragen jaarlijkse vakantie. We verwachten nog een verdere uitbreiding van deze maatregel voor het eerste kwartaal 2022.

Indien u van deze maatregel gebruik wenst te maken kan u contact opnemen met onze dienst boekhouding. Zij zullen het nodige voor u doen.

Vakantiegeld en gelijkstellingen TW overmacht omwille van corona

Verder informeren we u graag nog over de gelijkstellingen tijdelijke werkloosheid omwille van corona in het kader van de vakantie-rechten en gelden in 2022.

Alle dagen tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van corona zullen volledig gelijkgesteld worden voor zowel arbeiders als bedienden. De overheid voorziet wel een compensatie voor zowel arbeiders, als bedienden.

De financiering van de compensatie van de werkgevers voor de arbeiders zal aan de RJV worden toegekend. U zal het verlofgeld gefactureerd krijgen via onze diensten in april.

De werkgevers van bedienden kunnen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke compensatie van de meerkost die ze hebben uit de gelijkstelling vakantiegeld van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van corona. De betrokken werkgevers zullen automatisch een creditnota ontvangen in het 2e kwartaal 2022. Uw dossierbeheerder zal het vakantiegeld in de maand mei voor u berekenen.

 

Terug naar overzicht