Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Aanpassing opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018

Zoals reeds aangekondigd in ons nieuwsbericht van 9 augustus 2017, betreffende het zomerakkoord, was de overheid van plan om de opzeggingstermijnen te wijzigen. Met de publicatie van de Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, is deze wijziging een feit.

Enkel de opzeggingstermijnen bij opzegging door de werkgever van een werknemer met een anciënniteit tot 6 maanden worden gewijzigd.

Deze wijziging is van toepassing voor alle opzeggingen van reeds bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten, die door de werkgever worden betekend vanaf 1 mei 2018.

Anciënniteit             tot 30/4/2018         vanaf 1/5/2018

 0 - < 3 maanden    2 weken                 1 week

3 - < 4 maanden     4 weken                 3 weken
4 - < 5 maanden     4 weken                 4 weken
5 - < 6 maanden     4 weken                 5 weken 

6 - < 9 maanden     6 weken                 6 weken

9 - < 12 maanden    7 weken                 7 weken

...                                ...                              ...

 

 

Terug naar overzicht