Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 341: Een nieuw paritair comité voor de bank- en beleggingsdiensten

UPDATE 23/03/2016

Hieronder kan u de samenvatting vinden van enkele CAO's die van kracht zijn vanaf 1/01/2016.

Arbeidsduur

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt teruggebracht naar 37,5u. Indien de huidige wekelijkse arbeidsduur van 38u gehadhaafd blijft, zal de werknemer recht hebben op 3 inhaalrustdagen.

Deze arbeidsduurvermindering zal stapsgewijs ingevoerd worden om in 2017 tot de effectieve 37,5u te komen.

  • 2016: de effectieve arbeidsduur bedraagt 37,75u. Indien men kiest om de wekelijkse arbeidsduur van 38u te behouden zal de werknemer recht hebben op 1,5 inhaalrustdagen.
  • 2017: de effectieve arbeidsduur bedraagt 37,50u. Indien men kiest om de wekelijkse arbeidsduur van 38u te behouden zal de werknemer recht hebben op 3 inhaalrustdagen.


Bij invoering van de nieuwe arbeidsduurgrenzen moet ook het arbeidsreglement aangepast worden.

Verder dient er met onderstaande rekening gehouden te worden:

  • De wekelijkse arbeidsduur wordt over maximaal 5,5 dagen gespreid;
  • Op maximum 2 dagen in de week kan er tot 19u gewerkt worden (niet op zaterdag);
  • Op zaterdag mag er gewerkt worden van 8u30 tot 12u45 met een maximum van 4u.


Verplaatsingskosten

De sector voorziet via een CAO een tussenkomst voor woon-werkverplaatsingen. Deze vergoeding is gebasseerd op de maandelijkse bijdrage van de werkgever in de treinkaart gelijkgesteld aan het sociaal abonnement zoals voorzien in het KB van 28 juli 1962.

De tussenkomst mag geen vermindering inhouden van de tussenkomst die de werknemers reeds genieten op het ongenblik van de inwerkingtreding van de CAO.

Anciënniteitsdagen

De werknemers hebben recht op 1 extra verlofdag per begonnen schijf van 5 ononderbroken jaren. Dit met een maximum van 4 dagen per jaar.


Een nieuw paritair comité zag onlangs het levenslicht: het “Paritair comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten”.

Dit paritair comité kreeg het nummer 341 en is bevoegd voor de werkgevers en werknemers die de activiteit uitoefenen van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en die door de bevoegde autoriteit ingeschreven zijn als agent of makelaar met betrekking tot deze activiteit.

Wat verstaat men onder bank- en beleggingsactiviteiten ?

Dit wordt gedefinieerd in artikel 4 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

Wat zijn agenten en makelaars in bank- en beleggingsactiviteiten ?

Een agent in bank- en beleggingsdiensten is een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die handelt in naam en voor rekening van één enkele gereglementeerde onderneming .

Een makelaar in bank- en beleggingsdiensten is een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die geen agent in bank- en beleggingsdiensten is en in de keuze van de gereglementeerde onderneming niet gebonden is ingevolge een vaste band met één of meerdere van deze ondernemingen.

Wat is het huidige paritair comité ?

Momenteel behoren deze ondernemingen tot het PC nr. 200 (het vroegere PC nr. 218, meer info hierover kan u hierover terug vinden in ons nieuwsbericht van 20 maart 2015: PC 218 verdwijnt).
Zij zullen dus moeten verhuizen naar het nieuwe PC nr. 341, vanaf 1 januari 2016.

Voor de bepaling van de nieuwe minimumweddeschalen werden de bankbarema’s als referentie genomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 7 functiecategorieën. Over een periode van 46 ervaringsjaren kan het loon een progressie maken.

Daarnaast zal er ook een bijzondere CAO gesloten moeten worden om te bepalen welke arbeidsvoorwaarden van het PC nr. 218 zullen worden overgenomen door het nieuwe PC nr. 341.

In tussentijd blijven de CAO's van het PC nr. 218 die voor 2 oktober 2014 gesloten werden, verder van toepassing op de ondernemingen die voor 2 oktober 2014 onder het toepassingsgebied van het PC nr. 218 vielen.

Uw dossierbeheerder zal u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen in dit dossier.

Terug naar overzicht