Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 144 en 145: Flitscontroles 14/9/2017

Op donderdag 14 september 2017 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de landbouwsector (pc 144) en tuinbouwsector (pc 145).

De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Door de controles aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de werkgevers zich alsnog in regel stellen.

Welke controles?

De inspectiediensten zullen controleren op 2 vlakken.

Ten eerste zal men controleren op sociale fraude, zoals inbreuken op zwartwerk en illegale tewerkstelling. Men zal ook nagaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

Ten tweede zal men nagaan of de sociale documenten in orde zijn in uw onderneming:

  • Het arbeidsreglement, inclusief alle verplichte bijlagen en alle werkroosters;

  • De Dimona-aangifte;

  • De arbeidsovereenkomsten en eventuele bijlagen;

  • De arbeidsongevallenverzekering;

  • Afwijkingsdocumenten of registratiesysteem deeltijdse werknemers;

  • ...

Indien u vragen heeft of aan iets twijfelt, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder. Zij zullen u bijstaan en helpen waar nodig.

 

Terug naar overzicht