Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Nieuws

Tot 120 bijkomende netto-overuren in cruciale sectoren

De regering heeft enkele bijkomende maatregelen goedgekeurd om een vlotte arbeidsorganisatie te vrijwaren, voor de ondernemingen in de kritieke sectoren. Er mogen hierbij 120 extra vrijwillige overuren gepresteerd, die netto uitbetaald mogen worden. Werkgevers in kritieke sectoren Onder kritieke...

Verder lezen

Feestdag en ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid

Door de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, is de arbeidsovereenkomst van vele werknemers tijdelijk geschorst wegens tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Hierbij wordt bekeken of de werkgever dan nog een feestdag moet doorbetalen. En wat met ziekte tijdens deze periode? Loon...

Verder lezen

Pc 124: Uitstel van verschuldigde betalingen aan de PDOK

In aansluiting op de maatregelen die de regering heeft genomen omwille van de corona-epidemie, onder meer inzake het uitstel van de betaling van de sociale-bijdragen, zal PDOK de volgende modaliteiten toepassen inzake de betaling van de bijdragen voor het zegelregime voor het 1e en 2e kwartaal van...

Verder lezen

Corona-maatregelen: uitstel van betaling

Hierbij vindt u meer informatie omtrent de genomen maatregelen voor uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen, naar aanleiding van de coronacrisis. 1. Uitstel van betaling bedrijfsvoorheffing Er is voor alle ondernemingen een automatisch uitstel van betaling voor de...

Verder lezen

Vereenvoudigde procedure overmacht omwille van corona

Als de werkgever door het coronavirus COVID-19 het personeel niet meer kan tewerkstellen, dan kunnen de werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet worden. Omwille van de verspreiding van het coronavirus, werden de formaliteiten van het stelsel van tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd. Tijdelijke...

Verder lezen