Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Nieuws

Pc 124: Uitstel van verschuldigde betalingen aan de PDOK

In aansluiting op de maatregelen die de regering heeft genomen omwille van de corona-epidemie, onder meer inzake het uitstel van de betaling van de sociale-bijdragen, zal PDOK de volgende modaliteiten toepassen inzake de betaling van de bijdragen voor het zegelregime voor het 1e en 2e kwartaal van...

Verder lezen

Corona-maatregelen: uitstel van betaling

Hierbij vindt u meer informatie omtrent de genomen maatregelen voor uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen, naar aanleiding van de coronacrisis. 1. Uitstel van betaling bedrijfsvoorheffing Er is voor alle ondernemingen een automatisch uitstel van betaling voor de...

Verder lezen

Vereenvoudigde procedure overmacht omwille van corona

Als de werkgever door het coronavirus COVID-19 het personeel niet meer kan tewerkstellen, dan kunnen de werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet worden. Omwille van de verspreiding van het coronavirus, werden de formaliteiten van het stelsel van tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd. Tijdelijke...

Verder lezen

Coronavirus: gevolgen voor werkgevers

Het coronavirus is nu ook in België en heeft steeds duidelijker een negatieve impact op de economie. De kans is groot dat ook uw organisatie of een van uw medewerkers hierdoor getroffen wordt. Mogelijke gevolgen van coronavirus Als werkgever kan u op verschillende manier met de gevolgen van het...

Verder lezen

Bewijs studentenstatuut verplicht

De instructies van de RSZ bepalen dat de werkgever een bewijs moet kunnen voorleggen dat de student, die hij tewerkstelt met toepassing van de solidariteitsbijdragen, effectief een studentenstatuut heeft. Solidariteitsbijdragen In principe zijn de prestaties van een student onderworpen aan gewone...

Verder lezen