Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Nieuws

PC 124: Bouwvakantie 2020

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd. Compensatierustdagen De sector legt 12 vaste en verplichte inhaalrustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2020. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken....

Verder lezen

Wijziging RSZ-doelgroepenkorting vanaf 01/01/2020

De Vlaamse regering heeft de goedkeuring gegeven voor het voorontwerp van decreet houdende bepalingen van de begroting van 2020. In dit voorontwerp voorziet de Vlaamse regering een aanpassing van het huidige doelgroepenbeleid vanaf 1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2020 zouden volgende maatregelen...

Verder lezen

Wettelijke feestdagen 2020

De wettelijke feestdagen in 2020 zijn: Nieuwjaar woensdag 1 januari 2020 Paasmaandag maandag 13 april 2020 Feest van de arbeid vrijdag 1 mei 2020 O.H. Hemelvaart donderdag 21 mei 2020 Pinkstermaandag maandag 1 juni 2020 Nationale feestdag dinsdag 21 juli 2020 O.L.V. Hemelvaart zaterdag 15 augustus...

Verder lezen

Vlaams Opleidingsverlof van start

Vanaf 01/09/2019 vervangt het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) het vroegere Betaald Educatief Verlof. De werknemer kan het opleidingsverlof opnemen om lessen bij te wonen of examens voor te bereiden. De werkgever kan een forfaitaire vergoeding voor de opgenomen verlofuren aanvragen via het Departement...

Verder lezen