Informatie

Als klant bent u reeds vertrouwd met onze werking. Wij zorgen voor:

  • Juridisch correcte arbeidsovereenkomsten
  • De opmaak van uw arbeidsreglement
  • Overzichtelijke loonbriefjes
  • Accurate loonkostberekeningen
  • Duidelijke facturatie
  • Persoonlijke adviesverlening in sociaal recht

Hebt u een vraag omtrent uw personeel, uw betalingen, uw personeelsbeleid? Aarzel niet om met ons contact op te nemen. Uw dossierbeheerder helpt u graag verder.

Via onze vernieuwde website wordt u ook op de hoogte gehouden omtrent de laatste wijzigingen in de sociale wetgeving. U kan eveneens enkele modelformulieren terugvinden om op vlotte wijze gegevens aan ons door te geven.

De wetgever heeft de principes vastgelegd voor de beoordeling van het sociaal statuut waarin beroepsactiviteiten worden verricht, hetzij als werknemer met een arbeidsovereenkomst, hetzij als zelfstandige. Wanneer de aard van een arbeidsrelatie niet duidelijk is, kunnen de partijen van deze relatie ze voorleggen aan de administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, opgericht binnen de FOD Sociale Zekerheid. Deze commissie is ermee belast beslissingen te nemen aangaande de kwalificatie van een arbeidsrelatie. U vindt meer informatie over deze commissie op hun website Commissie Arbeidsrelaties (belgium.be) (https://www.commissionrelationstravail.belgium.be/nl/index.htm).

Meer informatie over de arbeidsovereenkomsten kan u vinden op de website van de FOD WASO via https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten en op de website van de socialezekerheid https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/rules.html#h20